شناسه : 10563829
فتوکاتور


استاندار گفت: اگر اطلاع‎رسانی خوبی می‎شد، مردم از فرودگاه شهدا را همراهی می‎کردند...