شناسه : 23017414


داستان کتاب که برای نوجوان نوشته شده است ماجرای یک حلزون است که سئوالاتی دارد.

وبلاگ عارفانه نوشت :

کتاب کشف بزرگ حلزون
نوشته لویس سپولودا
ترجمه محیا کربلایی
از مجموعه کتابهای دارکوب نشر دنیای اقتصاد!!!!!
داستان کتاب که برای نوجوان نوشته شده است ماجرای یک حلزون است که سئوالاتی دارد.
او دوست دارد اسمی داشته باشد و بداند که چرا آهسته حرکت می کند.
حلزون های دیگر از سئوالات او خسته می شوند و او را از جمع خود اخراج می کنند. او آهسته آهسته حرکت می کند در راه خود با جغدی آشنا می شود و سپس با لاک پشتی به نام خاطره، و لاک پشت نام دلاور را بر او می گذارد. لاک پشت به او می گوید که « وقتی یکی از انسانها سوالی می پرسد که بقیه را در تنگنا قرار می دهد، دیگران او را دلاور خطاب می کنند!!!.
لاک پشت حلزون را با خود همراه می کند و او را به انتهای چمنزار می برد و خطر وجود انسانها و توسعه شهرها را به او گوشزد می کند. حلزون با به دست آوردن نام دلاور و فهمیدن حکمت چرایی آهسته راه رفتن، به سوی دوستان خود بر می گردد و در مسیر برگشت، موجودات دیگر را از خطر خراب شدن چمنزار به دست انسانها آگاه می کند. به دوستانش می رسد و حلزون های جوان تر به حرف او گوش می دهند و پس از ماجراهایی و با کمک جغد به جنگل می رسد و از اراده و خواستن و دنبال نام گشتن به عنوان دلایل این موفقیت یاد می کند.


نیم نظر :
در داستان از عادت صفحه 24 و فراموشی صفحه 34 ذکری به میان می آید که به نوعی اخلاق ما انسانهاست و آنها را عامل عدم موفقیت می داند. همچنین می توان کتاب را به نوعی کتاب محیط زیستی نامید.
کتاب کاملا مادی و بدون خداست، شاید اگر مترجم محترم اندکی، به جایگاه خداوند در هستی در داستان می پرداخت، می توانست داستان خوبی در متن ترجمه باشد ولی در کل و فارغ از نگاه دقیق، داستان مضری نیست و نوجوان و حتی کودک را به فکر کردن و پرسش گری وا می دارد. در همین زمینه کتاب را می توان کتاب خوبی برای اندیشیدن و فلسفه برای کودک و نوچوان نامید.
نویسنده در برخی از مسائلی که طرح کرده است، یا با ابهام صحبت کرده است و یا ناظر به مسائل سیاسی کشورش سخن گفته است ، به عنوان مثال معلوم نیست در کدام کشور به کسی که با سئوالاتش دیگران را به تنگنا می آورد دلاور می گویند؟
نکته آخر اینکه هر چه فکر کردم ارتباطی بین موضوع و مخاطب و نام نشر پیدا نکردم.