شناسه : 10406633


در یکی از مدارس ندوشن از استان یزد کبوتری صبح به همراه دانش آموزان در مدرسه حاضر می شود و هنگامی که دانش آموزان در حال اجرای مراسم صبحگاه هستند روبروی دانش آموزان بر بالای دیوار مدرسه می نشیند و با تشکیل کلاس درس بر پشت پنجره کلاس آمده و با زدن نوک به شیشه از معلم کلاس اجازه می خواهد تا وارد کلاس شود.

وبلاگ ریحانه الرسول نوشت :

معلم با باز نمودن پنجره کلاس به کبوتر اجازه می دهد تا سر کلاس حاضر شود و سپس بر روی میز معلم می نشیند و هنگامی که معلم با تخته سیاه کار می کند کبوتر بر روی شانه معلم می نشیند.

 

SAM_5262Photo0365-1

Photo0361