شناسه : 12230232


بیش از چهار دهه هست که کوچه های شلوغ حنا، برخوردار، اکبرآباد، روشن، دیهیمی، آتشکده، در یزد بهمان حالتی که در سالهای قبل و با آن جمعیت کم یزد بوده اند، وجود دارند؛ و در یک دهه گذشته، با اشکالات و نقایص بسیار فراوان و در طرح هایی سوال برانگیز و شتابزده و اشتباه، فقط سه کوچه زیبا و دکتر مسعود(آبشاهی) و یعقوبی به خیابان های کج و معوج و کم عرض و پر پیچ بدون پیاده رو تبدیل شده است!

وبلاگ توفان یزد نوشت :

خیابان جایگزین کوچه آبشاهی که در بهترین موقعیت مکانی شهری قرار دارد، می توانست به بهترین و گرانترین و زیباترین خیابان درن شهر در قلب بافت روستایی و سنتی نعیم آباد تبدیل شود، که شتابزدگی شهردار وقت در اجراآ طرح را ازبین برد!
خیابان جدید، کم عرض! و بدون پیاده رو! و با پیچ های تند غیر استاندارد است و بعبارتی خیابان نیست  و یک کوچه بزرگ دراز است در یک روستایی  دورافتاد.
شهرداری می بایست قبل از تبدیل کوچه به خیابان، استانداردهای یک خیابان را هم در نظر می گرفت و با تملک خانه ها و زمین های در مسیر، بلواری زیبا ایجاد می کرد با مغازه ها و آپارتمانهایی شیک، و اما این کوچه خیابان شده الان نیز جوابگوی محله و منطقه نیست و فقط موجب تشدید ترافیک خیابان کاشانی شده است.
و حال برای نجات و ایجاد تغییر بعد از پنج دهه در مرکز شهر، می بایست کوچه های شلوغ حنا، برخوردار، اکبرآباد، روشن، دیهیمی، آتشکده، تبدیل به خیابانهای مدرن امروزی شوند، و انجام این کار فقط یک جو همت و اراده و اندکی فکر و برنامه می خواهد! کاری که بعید است در توان این شورای شهر و این شهردار باشد!
شهرداری می تواند با تعریف طرح و پروژه سهام طرح را به مردم یزد و ساکنین این محلات و کوچه ها بفروشد، و از ارزش افزوده مراکز تجاری و سکونتی ایجاد شده بهره ها ببرد برای رفاه  بیشتر مردم شهر، و اما این حرف ها را کدامیک از اعضای شورای چهارم شهر یزد می فهمند!؟
تبصره اول: