شناسه : 2472260


اولین شورای اداری با حضور میرمحمدی و آخرین شورای اداری استان در سال جاری
وبلاگ توفان یزد نوشت :
تبصره اول: در تصاویری که از آخرین شورای اداری سال منتشر شده، تعداد زیادی تابلوهای نفیس دیده می شود، و اما مشخص نیست که این تابلوها به چه کسانی و چرا اهداء شده است!؟


کسی که در کنار «میرمحمدی» دست بسینه ایستاده شاعر گرانقدر،«محمدی» است!
تبصره دوم: این تابلوها از کجا خریداری شده؟
تبصره سوم: امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان در میان دو معاون استاندار

تبصره چهارم: شهردار یزد و گوشه نشینیتبصره  پنجم: استاندار یزد و  سه معاون

تبصره ششم:  و مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری یزد، نفر اول اینطرفی پشت به دیوار

تبصره هفتم: و صندلی های خالی ...

تبصره هشتم: در عکس های خبرگزاری دولت و استانداری که مشخص نیست، پس منتظر عکس های «یزد فردا» و «میرنگار» می مانیم تا ببینیم کی داده و کی گرفته!؟
تبصره نهم: