شناسه : 16729713


ضرب آهنگ تند طلاق درجامعه یکی از دغدغه های خانواده ها و مسئولان است،معضلی که با آموزش های پیش ازازدواج می توان به نحو چشمگیری آن رامهار کرد.

یزدبانو نوشت : 

نقش آموزش به عنوان مولفه ای سازنده در جوامع امروزی مطرح است.

به واقع در هر حوزه ای،آموزش اصولی،امری راهگشا و موثر و بالعکس،فقدان آموزش هزینه ساز و چالش برانگیز است و می تواند مسبب بسیاری از مشکلات شود.

به تعبیری این آموزش است که ضریب اشتباهات و خطاها را به حداقل ممکن کاهش می دهد و با اشراف و تصویری حقیقی از واقعیات موجود می توان مهارت های لازم در عرصه ها و ابعاد گوناگون را کسب کرد.

یکی از عرصه های حائز اهمیت که لزوم آموزش در آن به شدت احساس می شود،معطوف به مهارت های زندگی می شود.

فن مهارت ها زندگی از اصول بسیار شاخص و قابل توجهی به شمار می رود که با علم به آن می توان استرس ها،هیجانات،خشم و...را کنترل کرد.

آموزش مهارت های زندگی در زمره فنونی است که فراگیری آن می تواند در عرصه های گوناگون زندگی اعم از تحصیلی،ورزشی،شغلی، راه گشا واقع شود.

با کند و کاوی در پرونده های دادگاه های خانواده به وضوح مشاهده می شود که بخش اعظمی از طلاق ها ناشی از خشونت و اعتیاد است که با آموزش مهارت های زندگی می توان از بروز بسیاری از این معضلات جلوگیری کرد.

ضرورتی که مسئولان زیربط را بر آن داشته تا آموزش های پیش از ازدواج را الزامی کنند و معاون ساماندهی امور جوانان بر لزوم آن تاکید کرده است.

محمد رضا رستمی در 19 آبانِ ماه جاری در این ارتباط اظهار کرد:این طرح یکی از اقدامات ارزشمندی است که می توانست خیلی زودتر از این ها به نتیجه برسد و علیرغم بودجه بالایی که برای تدوین آن مدنظر قرار گرفت،متاسفانه طرح مورد اشاره به انحراف کشیده شد و مقرر است مجددا تدوین آن در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به اظهارات معاون ساماندهی امور جوانان،آموزش های پیش از ازدواج  به امری ضروری و الزام آور مبدل خواهد شد که کلیه متقاضیان ازدواج و زوجین پیش از وقوع این امر خجسته که در شریعت اسلامی نیز از آن به عنوان سنت پیغمبر(ص)یاد شده،مجاب به گذراندن آن می شوند.

مشاوره پیش از ازدواج بخش های متعددی را در بر می گیرد که از ملاک های انتخاب همسر،تحلیل اصولی و منطقی و به دور از هیجانات  از وقایع  تا مهارت های زندگی و ارتباط با همسر در دوران پس از ازدواج را در بر می گیرد،زنجیره ای که در صورت انسجام منطقی و برخورداری از نظم و هارمونی لازم می تواند ضامن خوشبختی زوجین و حتی فراتر از آن یک نسل شود.

**لزوم توجه به ملاک ها و معیارهای گزینش همسر

مهمترین اصل در انتخاب همسر،مشمول ملاک هایی می شود که در مقام عمل مشخص کننده معیارهای مورد نظر فرد در گزینش همسر آینده خود خواهد بود.

به تعبیری نقشه راهِ عبور از مسیر پر فراز و نشیب زندگی مشترک،در چارچوب معیارهای انتخاب شده برای همسر گزینی ترسیم می شود.

نگاه و روحیه هیجانی باعث نادیده گرفتن چنین معیارهایی می شود و اولین گام نادرست که ضریب شکست در آینده را افزایش می دهد معطوف به همین بخش می شود که با نادیده انگاشتن معیارها،مسائل فرعی و هیجانی بر اصول اصلی انتخاب همسر غلبه می کند.

**بررسی آمادگی طرفین برای ازدواج

یکی  دیگر از موارد اساسی در تحکیم بنیان زندگی و تشکیل خانواده، معطوف به سطح آمادگی و بلوغ فکری،جنسی،اجتماعی و اقتصادی فرد برای آغاز یک زندگی مشترک می شود.

پختگی لازم برای شروع راهی پر فراز ونشیب، اصلی ضروری به نظر می رسد که هر گونه چالش و ضعفی در آن باعث انحراف از مسیر صحیح زندگی می شود.

فهم و جهان بینی افراد از زندگی،اجتماع،و مناسبات درون خانوادگی و برون خانوادگی از عناصر و مولفه های حائز اهمیتی است که بی توجهی به آن می تواند به تدریج به عاملی برای گسست و از هم گسیختگی در زندگی مبدل شود.

پریسا خزائی،مددکار و کارشناس امور خانواده در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران در تشریح جایگاه بلوغ و پختگی و فهم مدیریتی در مناسبات درون خانوادگی و برون خانوادگی اظهار کرد:پیرو بررسی های انجام شده در نیمی از گسست ها و طلاق های ثبت شده،نقش خانواده ها و  اطرافیان مشهود است.

وی افزود:البته این امر نباید با این نتیجه گیری جمع بندی شود که زوجین در محیطی ایزوله شده و به دور از هر گونه شور و مشورت با خانواده،مسیر زندگی خود را طی کنند.

خزائی گفت:به هر حال تجربه و آگاهی های بزرگان خانواده و اطرافیان در برون رفت از بن بست ها و جلوگیری از بروز مشکلات زوجین بسیار موثر است اما باید تفاوتی میان مشورت و هم اندیشی با دخالت های نابجا،بی حد و حصر و افراطیِ اطرافیان درامور زندگی زوجین قائل بود.

وی افزود:دخالت های مهار نشده اعضای خانواده،دوستان و آشنایان در امور زندگی باعث سردرگمی و بی ثباتی و به مرور  تلخ کامی و شکست در زندگی می شود.

**تطابق و تناسب شخصیتی، ضامن بقا زندگی

واکاوی و بررسی ویژگی های شخصیتی و اخلاقی طرفین از دیگر مولفه های اثرگذار در دوام و قوام زندگی به شمار می رود.

بطور یقین همسانی شخصیتی زن و مرد بصورت 100 درصد تقریبا غیر ممکن است و وجود تفاوت ها در انسان،امری بدیهی به شمار می رود.

به تعبیری زن و مرد مکمل یکدیگر هستند و شاید تنها وجه اشتراک انسان ها با یکدیگر متفاوت بودن آنها است.

اما تفاوت عمیق در مبانی،جهت گیری ها  امری قابل توجه است که در صورت تضاد و تناقضات مبنایی،امکان بروز مشکل در زندگی مشترک ،قطعی خواهد بود.

درون گرایی،برون گرایی،ریشه ها و بنیان های عقیدتی و ارزشی از نمونه مواردی است که هر آنچه بر شکاف و تضاد میان آنها افزوده شود به همان میزان نیز بر بار احتمال وقوع طلاق می افزاید.

**از جبر و تقدیر تا اختیار و تعقل در زندگی

فارغ از تمامی موضوعات اشاره شده،نباید از نظر دور داشت که توکل به خدا در قدم نهادن به امری خیر راهگشای بسیاری از کمبودها،کاستی ها و مشکلات خواهد بود اما این نافی اختیار انسان نیست.

بطور یقین بخشی از زندگی با تقدیر الهی رقم می خورد اما اختیار و تعقل نیز عنصری حائز اهمیت و تعیین کند در مسیر زندگی خوهد بود.

به واقع نقطه سقوط و یا صعود بشری در بزنگاه های انتخاب ها و تصمیم گیری ها رقم می خورد.

انتخاب مسیر زندگی،انتخاب شغل،انتخاب همسر و...از نمونه مواردی است که به سمت و سوی زندگی جهت می دهد و همه این ها موید جایگاه عظیم تفکر و تعقل درحیات بشری است و تنها ویژگی که انسان را در جایگاه اشرف مخلوقات قرار داده همین مولفه حائز اهمیت است،اصلی که با بهره گیری از آن می توان آینده را ساخت.

به تعبیر اندیشمندی بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است،ساختنی که توکل،تعقل وتلاش پایه های تحکیم کننده آن خواهد بود و هرآنچه درایت و تدبیر در آن لحاظ شود امکان موفقیت نیز در آن تقویت می شود و در این وادی آموزش عنصری برجسته محسوب می شود که زمینه ساز و شکل دهنده ارکان به هم پیوسته ملزومات زندگی در بخش های فکری،نظری و مدیریتی خواهد بود.