شناسه : 2097870


گرچه این هفته اجرای برنامه ای دیگر و متفاوت را در ذهن داشتیم ولی بدلیل پاره ای مسائل آن را به بعد موکول کردیم .

وبلاگ گشت سنگ نوشت :

پس به دنبال اجرای یک برنامه جدید و نو , و پس از مدتها که خیال پیمایش یک خط الراس زیبا در مسیر جاده ده بالا رو در سر داشتم ، از فرصت پیش آمده نهایت بهره رو برده و به اتفاق جواد آقا پای در راه نهادیم
کوه تاسرخی شامل یک رشته به هم پیوسته با طول 10 کیلومتر و به صورت نیم دایره در کنار جاده ده بالا و روبروی دره بادگز دره گاهان از تپه درختکاری شده موسوم به شیر حسین شروع و در نهایت به گردنه شیشه ( گردنه حاجی باقر ) و از آنجا به مسیر معروف به کوچه بلن ختم میشود .
تیم دو نفره ما ساعت 8 صبح از تپه مذکور و ابتدای خط الراس حرکت نموده و پس از یک ساعت درگیری با برف و سنگ بر روی اولین قله خط الراس قرار گرفت . دیدن مناظر بکر و زیبا ما رو به وجد آورده و شوق پیمودن آن را در ما دو چندان می کرد.
مسیر پر بود از سوزنیهای سنگی و گاه صعب العبور که با صبر و درایت یک به یک پیموده میشد , همچنین به دلیل وجود دو دشت وسیع در هر دو سمت خط الراس و دارا بودن چشم انداز بسیار استثنایی , سختی راه به شیرینی بدل می شد.
در نهایت پس از پیمودن دهها سوزنی و ثبت دهها عکس به یادگار , حدود ساعت 2 عصر به گردنه شیشه رسیدیم . گردنه ای که روزگاری دور محل عبور بارهای مواد اولیه کارخانه شیشه سازی توسط چهار پایان بوده است و از آنجا به جاده ده بالا رفته و با یک خودرو عبوری خود را به ماشینمان رساندیم . پایان برنامه نیز صرف ناهار در دره گاهان و خاتمه آن بود.

تصاویر

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7172.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7174.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7180.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7194.JPG

منظره ای زیبا از برفخانه زیبا

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7209.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7215.JPG

ابتدای مسیر

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7230.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7231.JPG

شیر کوه و برفخانه , دو یار دوست داشتنی

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7262.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7251.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7275.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7236.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7291.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7305.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7315.JPG

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7323.JPG

نمای کلی از مسیر

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/IMG_7325.JPG

گردنه شیشه

http://faraz13591361.persiangig.com/image/khatorase%20tasorkhi/tasorkhi3.jpg

کروکیهمیشه برفراز...

 


برچسب‌ها: پیمایش خط الراسگروه کوهنوردی فراز یزدکوهنوردی