شناسه : 21166582


چه کسانی دور هم می نشینند و از سر ملت کلاه برمی دارند و بر سر ملت کلاه می گذارند!؟

وبلاگ توفان یزد نوشت :

سودهای لاتاری اول مارکت کدام جیب ها را پر می کند!؟
چه کسانی دور هم می نشینند و از سر ملت کلاه برمی دارند و بر سر ملت کلاه می گذارند!؟
سود دوازده میلیارد تومانی اولین قرعه کشی اول مارکت!!!! 

وقتی در برنامه دورهمی که از شبکه ای از شبکه های تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش می شد، با برنده (خوش شانس)دو اتومبیل دویست و بیست و سیصد و چهل میلیون تومانی تماس گرفته شد؛ و در برنامه بعدی برندگان در برنامه حاضر شدند تا روبروی چشم میلیونها بیننده تلویزیونی کلید اتومبیل هایی که برنده شده اند را بگیرند، بسیاری از بییندگان بدون آنکه بدانند اول مارکت چیست و.یا حتی برنامه اول مارکت را روی گوشی خود داشته باشند، یک پیامک ده هزار تومانی به شماره اعلام شده ارسال کردند تا شاید برنده خوش شانس بعدی اتومبیل چند صد میلیون تومانی باشند. برنامه ای که چندین بار دیگر هم پخش شد تا شرکت کنندگان بیشتری در این لاتاری دورهمی اسلامیزه شده شرکت کنند، و اما ببینیم در اولین برنامه قرعه کشی که اینگونه تبلیغات گسترده ای نداشت چند نفر شرکت کرده بودند تا برسد به تعداد شرکت کنندگان مرحله دوم! رییس اول مارکا در اولین قرعه کشی اعلام نمود که یک میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و ده (۱۳۸۹۷۱۰) کد قرعه کشی برای کسانی که عدد فلان را به شماره فلان فرستادند و ده هزار تومان یا از شارژشان کم شده و یا به قبضشان اضافه شده ارسال کردند.
۱۳۸۹۷۱۰ ضربدر شارژ و (کلاه)ده هزار تومانی ناقابل می شود:
۱۳/۸۹۷/۱۰۰/۰۰۰ 
سیزده میلیارد و هشتصد و نود و هفت میلیون و صد هزارتومان
و اما در مقابل کسب سیزده میلیارد و هشتصد و نود و هفت میلیون و صد هزار تومان، اول مارکت چی پرداخت کرده!؟
هشتصد موبایل و تبلت که می بایست برای پی بردن به برنده شدن یا نشدن به برنامه و سایت اول مارکت وارد شوند، که بسیاری هم وارد نشده و پیگیری نخواهند کرد، چرا که هدف همه شرکت کنندگان برنده شدن اتومبیل چند صد میلیون تومانی می باشد و اما هفتصد گوشی و تبلتی که مارک آن مشخص نشده چند!؟
ما یک تبلت هوآوی داریم و یک سامسونگ که قیمت اولی چهارصد و قیمت دومی هفتصد هزار تومان هست و حال اگر قیمت هر تبلت و گوشی را پانصد هزار تومان در نظر بگیریم، می شود چهارصد میلیون تومان!
یک اتومبیل دویست و بیست میلیون تومانی و یک اتومبیل سیصد و چهل میلیون تومانی هم می شود پانصد وشصت میلیون تومان و سرجمع جوایز می شود، نهصدو شصت میلیون تومان (۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) یعنی چیزی کمتر از یک میلیارد تومان!
سیزده میلیارد و هشتصد و نود و هفت میلیون و صد هزار تومان گرفتند و نهصد و شصت میلیون تومان دادند و دوازده میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و صد هزار تومان (۱۲/۹۳۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان) را اول مارکت و مخابرات و تلویزیون و مهران مدیری دور همی نشستند و خوردند و به ریش ملت هم خندیدند، و بطورحتم در قرعه کشی دوم تعداد شرکت کنندگان بمراتب بیشتر از مرحله اول هم خواهد بود؛ و اما حال اول مارکت و مخابرات و تلویزیون و مهران مدیری شفاف اعلام کنند که سهمشان ازین کلاه برداری بزرگ چند بوده است!؟