شناسه : 10260444


با یک اسکناس دو هزارتومانی چه می شود خرید!؟(1) نقش جهان، مسجدالاقصی و بادگیرها در اسکناس 2000 تومانی

وبلاگ توفان یزد نوشت :

در سرمای آخرین غروبهای پائیز، داشتیم از پیاده روی برمی گشتیم، که یکدفعه پالتو پشت ویترین مغازه لباس فروشی توجه ما را بخود جلب کرد، وارد مغازه شدیم، سه مرد جوان در این مغازه کار می کردند، قبل از آنکه قیمت پالتو را بپرسیم، فروشنده که «نگاه» و «مکث» ما را روبروی پالتو از پشت ویترین دیده بود اول تعارف کرد و گفت: «قابل ندارد» و بعد گفت:« دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان» تشکری کردیم و داشتیم خارج می شدیم که فروشنده گفت:« رنگ های دیگرش را هم داریم» او فکر می کرد رنگش را پسند نکرده ایم، و نمی دانست که قیمتش را پسند نکرده ایم، و شاید هم می دانست، و خواست برای ما حفظ آبرو کند. برای خرید این پالتو هزار و صد و بیست و پنج برگ اسکناس «ناقابل» دوهزار تومانی لازم بود.
تبصره اول: