شناسه : 16260169


دکتر حمید دیهیم استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن اقتصاد دانان ایران با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در دو سال اخیر اظهار کرد: تلاشی که دولت در دو سال اخیر برای حل مشکلات اقتصادی انجام داده، کافی نیست و آنها باید از روشهای دیگری هم در حل مشکلات اقتصادی بهره می گرفتند.

وبلاگ توفان یزد نوشت :

در هیچ کجای دنیا اینقدر بانک وجود ندارد!!!
وی با انتقاد از عدم توجه دولت به تولید تصریح کرد: دولت برای حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود باید عرضه کل را زیاد کند و با افزایش تولید شرایطی را فراهم کند، که مشکلات اصلی مردم مانند رکود و بیکاری برطرف شود. 
این اقتصاددان با اشاره به لزوم افزایش رفاه مردم تصریح کرد: در حال حاضر رفاه مردم تنها از راه مصرف کردن ایجاد می شود و این مصرف کردن تنها با افزایش تقاضا ایجاد می شود اما کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که مردم توانایی خرید و مصرف کردن را نداشته باشند.
دیهیم با تاکید بر این مسئله که چند سیاست اصلی دولت نیاز به بازنگری جدی دارد گفت: دولت در بخشهای مختلف اقتصاد ایران باید سیاستهای خود را تغییر دهد که از جمله این موارد می توان به تغییر در سیاستهای پولی، تغییر در نظام مالیاتی و تغییر در مخارج است که می تواند اقتصاد ایران را از رکود موجود خارج کند.
وی با انتقاد از تصدی گری دولت در اقتصاد عنوان کرد: در حال حاضر اقتصاد ما دولتی است و همه امکانات در اختیار شرکتهای دولتی قرار دارد، بنابراین بخشهای دولتی امکانات را می بلعند و اقتصاد رانتی به وجود می آورند.
وی با اشاره به 850 هزار میلیارد نقدینگی موجود در اقتصاد کشور تصریح کرد: این مقدار زیاد نقدینگی در حال حاضر به جای این که در خدمت تولید باشد در خدمت بخشهای دولتی است و بزرگ بودن دولت سبب شده که آنها کل این 850 هزار میلیارد نقدینگی را در اختیار بگیرند.
دیهیم با انتقاد از تعداد فراوان بانکها در اقتصاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر شاهد این هستیم که هر سازمان و نهادی برای خود یک بانک دارد و سپرده های مردم در جهت منافع خود مورد استفاده قرار می دهد.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا این قدر بانک وجود ندارد و من نگران این هستم که این بانکها ورشکسته شوند، بنابراین حتی این نیاز احساس می شود که بانکها سپرده های مردم را بیمه کنند.
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران بیان کرد: دولت در این دو سال نه تنها جلوی بنگاه داری بانکها را نگرفته بلکه توجهی به سر و سامان دادن وضعیت بانکها هم نکرده است که این مسئله مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
دیهیم توجه بیش از حد دولت به موضوع کنترل تورم را یکی از نقاط ضعف دولت روحانی دانست و گفت: در حال حاضر مشکل اول کشور بیکاری جوانان است، بنابراین دولت نباید تنها به فکر کاهش نرخ تورم باشد بلکه باید برای حل مشکل اشتغال، فکری هم برای خروج اقتصاد ایران از رکود بکند.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارخانه ها با مقداری نقدینگی می توانند به حرکت در بیایند و مشکلات اشتغال را حل کنند، در این صورت دولت نباید نگران تورم باشد زیرا اگر تولید افزایش پیدا کند، جلوی افزایش شتاب  قیمتها را می گیرد.
وی به عدم حمایت بانکها از بخش تولید اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر وامی که بانکها برای تولید می دهند، بسیار پرهزینه است، در حالی که برخی در جامعه بدون هیچ دغدغه ای از بانکها وام می گیرند و نرخ سود برای آنها بین 22 و 23 درصد حساب می شود.
دیهیم ادامه داد: در حالی که اگر نوبت وام به تولید کنندگان برسد آنها ناچارند بین 27 تا 30 درصد، سود به بانکها بازگردانند که با این شرایط معلوم است که تولید با مشکل رو به رو می شود.
دیهیم به راهکار ارائه تسهیلات به بانکها اشاره و عنوان کرد بهتر است برای خروج بخش تولید کشور از این وضعیت بانکها با نرخ تنزیل مجدد که در همه جای اجرا می شود از بخش تولید با نرخ سود پایین حمایت کنند.