شناسه : 2168585


شاید برخی در مدارس و حتی دانشگاه ها این روزها به چشم "" تاریخ مصرف گذشته "" به نهاد امور تربیتی نگاه می کنند ویا شاید در گذار دولت ها ، این نهادپرشرافت دچار نوسانات متعددی شده باشد

وبلاگ اردکان من نوشت :

اما آنچه مبرهن است ، نیاز به مقوله تربیت در کنار تعلیم برای ساختن نسلی سالم است.
اتفاقا به نظر حقیر این روزها و به دلایل متعدد خاصه در حوزه جنگ نرم که متاسفانه تلفاتش از جنگ سخت بیشتر است ، احتیاج مبرمی به نهادهای تربیت بخش داریم .
هرچند تربیت را نمی توان به تشکیل نهادی ، نهادینه کرد ولی وجود ساختار مجری مبانی تربیت اسلامی ، ضرورت داشته و بیش از گذشته احتیاج آن احساس می شود.
واما چند نکته
1- تقدیر و تشکر از همه مربیان عزیز شهرستان که بی شک خالصانه در راه تحقق آرمانهای بلند شهیدان رجایی و باهنر گام بر می دارند.

2- تربیت را تنها در نهادامور تربیتی منحصر کردن شاید چندان موفق نباشد. باید روح تربیتی دانش آموزان در کنار تعلیم درسی انان در مدارس جاری شود.

3- این روزها جنگ نرم و عقیدتی بیش از هر زمان دیگر نسل جوان و نوجوان ما را مورد هجوم قرار داده است. رواج بسیاری از شبهات ، فیلم ها ، تصاویر ، شبکه های منحرف ماهواره ای و.... نشان از عزم جزم دشمنان برای انحراف جوانان ما دارد.
بی شک هر هجمه ای باید با وسیله متناسب با خود پاسخ داده شود. پس باید کوشید تا تلافی حملات ما نیز به روز باشد.

4- متاسفانه بعضا حلقه اتصال بین روحانیت و دانش آموزان در برخی فضاها اعم از مدارس و یا خارج از مدارس ضعیف شده است.
نیازی نیست در این مقال اندک به ریشه یابی علل این ضغف برخیزیم ، کافی است بپذیریم و تمام هم و غم خود را برای جبران این ضعف به کار ببریم.
بی شک نسل جوان ، روشنفکر و تحصیل کرده حوزه نقش سترگی در هدایت و تربیت نشل جوان ما خواهد داشت و این ارتباط حتما حتما باید استمرار یابد.

5- همیشه مشکل کسانی که در جریان کارهای فرهنگی هستند "" بودجه "" می باشد. پس برای اجرای هرچه بهتر و کاملتر برنامه های تربیتی مسئولین باید سر کیشه را شل کنند

6- آرزوی همه ما ، ساختن نسلی شاداب ، پرامید و ایمان محور است. خداکند دراین راه توفیق الهی نصیبمان شود.