شناسه : 15836426


یک کارشناس روانشناسی با بیان اینکه تاثیرات رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در مدیریت هنجارها و ارزش ها غیر قابل انکار است، اظهار کرد: نقش رسانه ها در گسترش ناهنجاریها و تغییر ارزش های یک جامعه بسیار حساس است .

یزدتو نوشت :

عطیه زارع، کارشناس روانشناسی و عضو کارگروه تخصصی زن وخانواده در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی هرمز در خصوص تاثیرات رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی گفت: در دهه اخیر با رشد سریع تکنولوژی شاهد آسیب ها وتهدیدهایی بی شمار آن در عرصه فرهنگ واخلاق بوده ایم و نقش رسانه ها در گسترش ناهنجاری ها و تغییر ارزش های یک جامعه بسیار حساس است .

این کارشناس روانشناسی در ادامه افزود: بر خلاف نگاه روشن فکران که انسان را به 3 دسته سیاه وخاکستری تبدیل می کنند ، قرآن در مقابل آنها انسان را به 2 دسته سیاه و سفید تقسیم می کند ومسیر پیش روی آنها را حق یا باطل می داند.

زارع تصریح کرد: تاثیرات رسانه های نوین بر ساختار زندگی و هدایت انسانها در عصر ارتباطات غیر قابل انکار است و تاثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در مدیریت فرهنگی و رهبری هنجار ها و ارزش ها بسیار تاثیر گذار است.

زارع با بیان اینکه با رشد تکنولوژی آسیب ها وتهدیدها ی بسیاری جامعه را هدف قرار داده ، اظهار کرد: در دهه ی اخیر با رشد سریع تکنولوژی شاهد آسیب ها وتهدیدهایی بی شمار آن در عرصه فرهنگ واخلاق بوده ایم .

وی همچنین افزود:  نقش رسانه ها در گسترش ناهنجاری ها و تغییرارزش های یک جامعه بسیار حساس است لذا با در نظر گرفتن عامل اصلی این ناهنجاری ها و ریشه یابی علل و ارائه راهکار های مناسب باید جهت مقابله با این هجمه ی نرم اقدام کرد .

این کارشناس روانشناسی  و کارگروه تخصصی زن و خانواده گفت:   برای جلوگیری از گسترش ناهنجاری ها باید مواردی مانند  گسترش ارزش های معنوی و اخلاقی و گسترش و رشد تفکرات فردی ، خود شناسی و رشد هویت فردی و کمک به شناخت خود و کسب هویت فردی و دینی و شغلی و هچنین برطرف کردن شکاف فرهنگی و اخلاقی بین نسل ها و بصیرت افزایی و بصیرت دینی در مقابل با معظلات فرهنگی و اجتماعی را تقویت و انجام داد تا تاثیرات  منفی رسانه ها کمتر و کنترل شود.