شناسه : 18086197


براستی سی و هفت سال پس از انقلاب اسلامی، مردم ایران هنوز آنقدر رشید و بالغ و بزرگ نشده اند که قدرت تشخیص داشته باشند و بتوانند خوب را از بد و افراد صلاحیت دار را از بی صلاحیت تشخیص دهند!؟

وبلاگ توفان یزد نوشت:

ملت ایران رشید و بالغ و قهرمان هست یا نیست!؟ مسأله اینست!
رد صلاحیت های گسترده توهین به مردمی است که قرار است در انتخابات پیش رو اعضای مجلس خبرگان رهبری را نیز انتخاب کنند.
شورای نگهبان فقط بابد گواهینامه و صحت و سلامت مدرک کاندیداها را بررسی و تایید کند و اما اینکه چه کسی به درد رانندگی و طبابت و مهندسی و خلبانی و قانون گذاری می خورد را مردم باید تشخیص دهند، و اما اگر شورای نکهبان در قدرت تشخیص مردم شک دارد، همان بهتر که بدون صرف هزینه سنگین برگزاری انتخابات مجلس، خودشان این دویست و هشتاد نماینده محترم مورد تایید شورای نگهبان را انتخاب کرده و این زحمت سنگین انتخاب را از دوش مردم ایران بردارند!!
تبصره اول: