شناسه : 2514652


29اسفند روز ملي شدن نفت

وبلاگ گمبه نوشت :

در اين سال هاي اخير همه فهميدند كه نفت چه چيز خوبي است . خود رو ملي . كفش ملي ،  فولاد ملي  و كاشي ملي ، هنر ملي ، سينماي ملي حتا بانك ملي هم بدون نفت كاري ازشان بر نمي آيد . نفت آنقدر خوب است كه باهاش همه كاري ميشه كرد حتا دور زدن  ، تور زدن ، رو زدن  ، چونه زدن و ... خلاصه واسه همه جور زدني خوبه !!

ظريفي گفته است پول نفتم رو بده عوضش هرچي ميخواي بوق بزن 

اگه نفت باشه بوق هم زدن داره