شناسه : 2111041


سلام.من گاو مش حسنم. دوتا خبر دارم.یکیش خوبه یکیش بد.

وبلاگ گمبه نوشت :

سلام.من گاو مش حسنم. دوتا خبر دارم.یکیش خوبه یکیش بد.خبر خوبش اینه که همین روزا اهالی فرهنگ و هنر یزد،همشون از بیکاری درمیان.خبر بدش اینه که اهالی فرهنگ وهنر باید برن "عملگی" کنن. معمار فرهنگی دوباره برگشته و ظاهرا ایندفعه آقای معمار مهندس شده و با نقشه اومده. .جناب آقای عجمین دوهفته پیش با بهرام دیدار داشته و قراره بهرام یه اتاق توی مجتمع امام علی در اختیار آقای مهندس بذاره.فقط از مهندس عجمین خواسته شده با لُدر نره سرکار.

من که گاوم به انجمن نمایشیها توصیه میکنم هروقت صدای لُدر خورد به گوششون، بدون فوت وقت بُگُریزن