شناسه : 2187128


دكتر مجدی وهبة الشافعی خطیب ‏واستاد دانشگاه دینی الأزهر با تحقیقات خود ارقام واعداد جالب دیگری را از قرآن کشف کرده است.

وبلاگ وبلاگ دوستانه دانشجویان پزشکی یزد - ورودی91 نوشت :

در قرآن کلمه امام دوازده بار آمده که با تعداد امامان شیعه یکیست.کلمه امام دراین آیات آمده: ‏البقره 124 التوبه 12 هود 17 الاسراء 7​1  الانبیاء 72 القصص 5 الحجر 79 السجدة 24 یس 12 القصص 41الفرقان 74 الأحقاف 12

کلمه شیعه یامشتقات آن 12 بار درقرآن آمده است. کلمه العصمه(عصمت) ‏که شیعیان اعتقاد دارندکه 12امام(ع) وفاطمه زهرا(س)و حضرت محمد مصطفی (ص) معصومند درقرآن 14‏بار تکرار شده؛ در این آیات: ​​النساء 146 آل عمران 101 ​آل عمران 103 النساء 175  المائدة 67 آل عمران 103 یوسف 32 یونس 27 هود (دوکلمه دراین آیه) 43 الأحزاب 17 غافر 33 الممتحنة 10 الحج 78

‏ كلمه الكساء(یا همان پنج تن آل ابا یعنی حضرت محمد حضرت فاطمه امام علی امام حسن و امام حسین) ‏در ‏قرآن كریم باتمام انواع لفظش، ‏پنج بار آمده است: البقرة 233 البقرة 259 المائدة 89 المؤمنون 14 النساء 5 و همچنین کلمه الأسباط 12 و النقباء 12 والبروج 12 و الحواریین 12

وكلمه توحید (لا اله إلا الله)12 حرف و ( محمد رسول الله) 12 حرف و (النبی المصطفى) 12 حرف و ( الصادق الأمین) 12 حرف و (أمیر المؤمنین) 12 حرف و (فاطمة الزهراء) 12 حرف و (الحسن والحسین). 12 حرف و (الحسن المجتبى) 12 حرف و (الحسین الشهید) 12 حرف و (الإمام السجاد) 12 حرف و (الإمام الباقر) 12 حرف و (الإمام الصادق) 12 حرف و (الإمام الكاظم) 12حرف و (الإمام الرضاء) 12 حرف و (الإمام الجواد) 12 حرف و (الإمام الهادی) 12 حرف و (الحسن العسكری) 12حرف و (القائم المهدی) 12 حرف و (خلیفة النبیین) 12 حرف و (سادة أهل الجنة) 12 حرف دارند.

اکنون به شگفتی آیه تطهیردقت کنیم: ( إنما یرید الله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا)این آیه دارای 47حرف میباشد . تعداد حرفهای اسامی فاطمة 5 علی 3 حسن 3 حسین 4 علی 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علی3 محمد 4 علی 3 حسن 3 محمد(مهدی) 4 درمجموع 47 حرف است. اهل بیت همان 12 امام و حضرت فاطمه هستند.

این معجزات یعنی اثبات حقانیت قرآن و دین اسلام و اثبات حقانیت مذهب  شیعه و اثبات حقانیت شیعه یعنی اثبات وجود مقدس مهدی موعود یعنی اثبات این که روزی دین خدا بر همه‌ی ادیان پیروز می‌شود و آرزوی چندهزارساله‌ی بشریت برای تحقق جهانی خالی از ظلم و فساد و بی‌عدالتی برآورده می‌شود. به امید روزی که در حکومتی زندگی کنیم که در آن وقتی زکات‌ها را جمع‌آوری می‌کنند فقیری نیست که بگیرد.

و لو انزلنا  هذا  القرآن علی جبل لراّیته خاشعًا متصدعاً من خشیة الله

حتی سنگ در برابر آیات قرآن خاشع و فروتن است یعنی انسانی که پس از شنیدن آیات خدا در برابر او خاشع و فرمانبردار نباشد و تکبر و غرور داشته باشد دلی سخت‌تر از سنگ دارد.