شناسه : 23017494


شاید درک کردن و فهمیدن این حقیقت برای هر کدام از ما مسلمانان خیلی سخت ودشوار باشد ولی باید متاسفانه بگویم که امروزه تعداد زیادی از ما مسلمانان شاهد همچین محفل هایی بوده و هستیم ، که افراد خیلی عادی و بدون دغدغه شروع به عمل شنیع مرده خواری و زناکاری دسته جمعی می پردازند وبر همین اساس بود که بنده بر خود لازم دانستم ، دوباره آنرا متذکر شوم .

وبلاگ نون والقلم نوشت:

شاید درک کردن و فهمیدن این حقیقت برای هر کدام از ما مسلمانان خیلی سخت ودشوار باشد ولی باید متاسفانه بگویم که امروزه تعداد زیادی از ما مسلمانان شاهد همچین محفل هایی بوده و هستیم ، که افراد خیلی عادی و بدون دغدغه شروع به عمل شنیع مرده خواری و زناکاری دسته جمعی می پردازند وبر همین اساس بود که بنده بر خود لازم دانستم ، دوباره آنرا متذکر شوم .
از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: شب معراج، گروهی را در آتش دیدم در حالی که مردار می خورند. از جبرئیل پرسیدم: اینها چه کسانی اند؟ گفت: اینها کسانی هستند که در دنیا گوشت مردم را می خوردند؛ یعنی غیبت مردم را می کردند (مستدرک، کتاب حج، باب 132 )
براساس این روایت شریف، غیبت در آخرت به صورت خوردن گوشت مرده، مجسم می گردد، چنانچه در سوره ی حجرات، آیه ی12، خداوند می فرماید:
*…ولا یغتَب بَعضُکُم بَعضاً أیحِبُّ أحَدکُم أن یأکُل لَحمَ أخیهِ مَیتاً فکَرِهتُموه
بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید.
در تفاسیر، ذیل این آیه آمده است که آبروی برادر مسلمان، همچون گوشت تن اوست و ریختن این آبرو با غیبت و فاش کردن اسرار، مثل خوردن گوشت تن اوست، در حالی که غیبت شده، مثل مردگان، قادر به دفاع از خود نیست.
به تعبیری دیگر، افراد جامعه ی اسلامی از مؤمنان تشکیل شده است و مؤمنان نیز به فرموده خداوند، برادر یکدیگرند. «أخیه میتاً» برای این است که او بی خبر از غیبت است و «فکرهتموه» می گوید کراهت شما امری است ثابت و محقق. هیچ شکی در این نیست که شما هرگز راضی نمی شوید گوشت مرده ی انسانی را که برادر شماست، بخورید، بلکه از آن کراهت دارید، پس باید از غیبت کردن هم نفرت داشته باشید. (المیزان، ج18، ص323 و نمونه، ج22، ص188. )
و نیزگفته شده که غیبت از زنا شدیدتر و سخت تر است ، باید ببینیم این سختی از چه جهت است و در روایتی جهت آن بیان شده، پاسخ به این سؤال مشکل نیست. زیرا در این روایت که رسول خدا (ص) وصایای خودش را به ابوذر بیان می کند می فرماید:
« یَا أَبَاذَر إِیَّاکَ وَ الْغِیبَةَ فَإِنَّ الْغِیبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؛ از غیبت دوری کن. چون غیبت از زنا سخت تر است» . در ادامه ابوذر می گوید :
حضرت در پاسخ فرمود:«لِأَنَّ الرَّجُلَ یَزْنِی فَیَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الْغِیبَةُ لَا تُغْفَرُ حَتَّى یَغْفِرَهَا صَاحِبُهَا»(1) یعنی علت سخت تر بودن این است که شخص زناکار می تواند توبه کند و خداوند متعال توبه او را قبول نماید. اما در غیبت تا زمانی که شخصی که از او غیبت شده ،از شخص غیبت کننده راضی نشود و وی را نبخشد، قابل بخشش نیست .
با توجه به توضیح مذکور در روایت، روشن می شود مقایسه ای که در این جا صورت گرفته از جهت بیش تر یا کم تر بودن گناه و ...نیست. بلکه جهت مقایسه، سخت تر بودن پذیرش توبه غیبت کننده، نسبت به زنا کننده است. (وسائل‏الشیعه، ج 12، ص281. )
دانلود معنى و حقیقت غیبت از کتاب معراج السعاده

لازم به ذکر است که آیت الله محمدتقی بهجت درباره خواندن یک صفحه این کتاب در روز را توصیه کرده اند