شناسه : 15837793


کارشناس مسائل اجتماعی مطرح کرد: در جنگ نرم دشمن نباید خود را به غفلت بزنیم که انگار اصلا اتفاقی نیفتاده و تهدیدی نیست آمارهای طلاق، از هم گسیختگی خانواده و فرزندان طلاق که پا به جامعه می گذارند از آسیب های جدی در جنگ نرم دشمن علیه خانواده های ما است.

یزد تو نوشت :

حنانه قاسم‌پور کارشناس مسائل اجتماعی  با اشاره به فقر فرهنگی در ایران بیان کرد: مشکلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین عامل پدید آمدن فقر فرهنگی است و ضعیف بودن و سستی در فرهنگ باعث شد تا دشمن در جبهه فرهنگی توانست با تهدید های گوناگون تا حدودی به موفقیت دست پیدا کند و خانواده های ما را مورد حمله و آسیب قرار دهد.

وی افزود: در جنگ نرم دشمن نباید خود را به غفلت بزنیم که انگار اصلا اتفاقی نیفتاده و تهدیدی نیست آمارهای طلاق، از هم گسیختگی خانواده و فرزندان طلاق که پا به جامعه می گذارند از آسیب های جدی در جنگ نرم دشمن علیه خانواده های ما است.

قاسم‌پور ادامه داد: سطح و طبقه‌اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها، سطح تحصیلات، سطح پایین و نازل منزلت اجتماعی خانواده، ناآگاهی اعضای خانواده به‌ویژه والدین از مسائل تربیتی، اخلاقی و آموزه‌های مذهبی، عدم همنوایی خانواده با هنجارهای رسمی و حتی غیررسمی جامعه و هنجارشکنی  اعضای خانواده ازجمله مولفه‌هایی هستند که در قالب فقر فرهنگی خانواده در ایجاد شوک‌های روانی، روحی و جسمی اعضای خانواده و کودکان اثر می‌گذارد.

کارشناس مسائل اجتماعی مطرح کرد: فقر فرهنگی در کودکی شکل میگیرد زمانی که کودک با اشعار مبتذل و ناشایستی که در کتب کودکان است رو به رو می شود ناخودآگاه این اشعار روی ذهن او تاثیر میگذارد و آینده فرد را شکل می دهد و باعث می شود فرد دچار فقر فرهنگی شود.

وی گفت: به عنوان مثال بیشتر کودکان ایرانی در همان سن کم مسخره کردن و ادا در آوردن را بلدند و این نشانه بارز کمبود فرهنگ در خانواده است که نه کودک را تربیت میکند و نه از یادگیری این مسائل در کودک پیشگیری میکند و این باعث می شود که کودک در آینده یکی از معضلات اجتماع شود.

قاسم‌پور اظهار داشت: هر چه خانواده های ما پایبند به دین و اصول اسلامی باشند زندگی آنها بهتر خواهد بود و زوجین حقوق یگدیگر را بهتر می شناسند و رعایت می کنند و حتی بر اساس اصول دینی کودکان بهتری نیز در جامعه تربیت می شوند.