شناسه : 2091724


خدابخش صفادل از آن شاعران پیشکسوتی است که شعرش به شدت طعم و عطر جوانی دارد.

وبلاگ موسسه ادبی - فرهنگی مجمرعشق رضوانشهر نوشت :

غزلی تازه از وی:

معصوم چشم هاي تو يك جور ديگرند
انگار مدتي است كه از من مكدّرند

نازك تر از بهار به آن ها نگفته ام
آن ها كه از تمامي اشعار من سرند

در بركه ي زلال غزل هاي من مدام
مثل دو ماه يا نه دو ماهي شناورند

يك استكان نخورده سيه مست مي شوم
انگورهاي باغ تو يك چيز ديگرند

با ياد چشم هاي تو آرام مي شوم
آن ها عزيز با غم من آشنا ترند

هر چند عقل و دل به تفاهم نمي رسند
با اين وجود ناز تو را خوب مي خرند

دقت نكرده اي به غزل هاي من مگر؟
اين روزها عجيب كبوتر كبوترند

گنجشگكان بخت من امروز مي رسند
دارند پلك هاي من از صبح مي پرند