شناسه : 15740318


شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزانه فرمود اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری

وبلاگ کتابخانه عمومی ولی عصر(ع) هرات (خاتم) نوشت :

خورشید شکفته در غدیر است علی 

 

باران بهار در کویر است علی 

 

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست 

 

بر ملک محمدی امیر است علی   

 

 

 

 

 

 

http://up.campin.ir/up/albom/Pictures/26/16.jpg