شناسه : 19226194


حسن روحانی باز هم برای لاپوشونی ناکارآمدی و عدم تحقق وعده هایش و ناکامی در اجرای برجام ، دست به دامن تخریب دولت قبل شده و طبق معمول سیاه نمایی کرد.

یزدتو منتشر کرد :

حاشیه های مورد توجه در این مراسم استقبال را می توان تاخیر دو ساعته در آغاز مراسم دانست، به صورتی که علی رغم اطلاع رسانی گسترده در خصوص شروع مراسم استقبال از 9 صبح ، دکتر روحانی با تاخیری دو ساعته در جایگاه حاضر شد که همین موضوع موجبات تکدر خاطر برخی را فراهم آورده بود زیرا سخنرانی به دلیل تاخیر در ساعتی شروع شد که گرمای هوا مردم را آزار می داد و همین موضوع سبب شد تا جمع کثیری از مردم در همان لحظات ابتدایی سخنرانی دکتر روحانی محوطه سخنرانی را ترک کنند.

عدم تعبیه سیستم صوتی مناسب نیز یکی از ایراداتی بود که مردم از آن گلایه داشتند به صورتی که صدای سخنرانان به مردم نمی رسید.

فراوانی بیش از حد بنرهای منقش به تصویر دکتر روحانی در این مراسم به حدی بود که خیابان های اطراف مراسم نیز از این تصاویر فرش شده بود که به نظر می رسید دقت کافی در توزیع و تکثیر آن ها صورت نگرفته است زیرا این حجم از بنر جدای از هزینه های گزاف و عدم استفاده صحیح از آن، چهره خیابان های شهر را به شدت نازیبا کرده بود؛ خیابان هایی که به تازگی از هجوم گسترده بنرهای تبلیغاتی و تصاویر کاندیداهای مجلس خلاصی یافته بود.

از دیگر حاشیه های این می توان به ادای دین رئیس جمهور به اصلاح طلبان دانست که در روحانی در سخنان خود به تقدیر از مساعدت های این جریان با دولت تدبیر اشاره و از آن ها قدردانی کرد. روحانی همچنین در سخنرانی تحریک آمیز با نادیده گرفتن قانون دادستان کشور مبنی بر ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات، در سخنان خود سعی کرد تابو شکنی کرده و به همین منظور نام وی را بر زبان آورد.