شناسه : 2093656


تبریک مدیر تامین اجتماعی استان به فرماندار جدید و «آینده» یزد!!!

وبلاگ توفان یزد نوشت :

در حالیکه  می گویند عظیمی در سفر دبی است، و هنوز انتصاب او بعنوان فرماندار شهرستان یزد تائید و قطعی و اعلام نشده است، و کسی در استانداری یزد، این خبر را تائید نکرده و نمی کند، عکس تبریک سوال برانگیز زیر در یکی از سایت های یزد درج شده است!!!
تبصره اول: اگر تابش نماینده یزد در مجلس بود، فرمانداری غیر یزدی برای شهرستان یزد انتخاب می شد!؟
تبصره دوم: چرا برای شهرستان یزد فرماندار بومی انتخاب نمی شود؟
تبصره سوم: چه عواملی در قحط الرجال بودن یزد نقش داشته است!؟
تبصره چهارم: دلیل تبریک پیشاپیش مدیرکل تامین اجتماعی یزد به عظیمی چیست!؟
تبصره پنجم: