شناسه : 15991610


چهارشنبه بیست و دوم مهرماه چشمه خورشید در بستر صبح می جوشد و در رگ های زمین و آسمان جاری می شود و با جوشش و جاری شدنش، رویش دوباره ای در هر طلوع آغاز می گردد.

وبلاگ توفان یزد نوشت :

صبح بخیر! سلام
تک گنجشگ راه گم کرده ای خسته از پرواز در سپیده دم، تنها و منتظر، از ترس بخود می لرزد و روبروی چشم خورشید بر شاخه درخت انار می نشیند و با بوی عطر یاس در صبح شکفته باغچه، وجودش دوباره لبریز از مستی یک عشقی بی پایان می شود، و عاشقانه و پر توان به بهانه صبح می خواند و جیک و جیک می کند!
پرنده تنها، گنجشگ بی جفت، برای یافتن همراه گمشده ای که او را در آسمان بیکران گم کرده و از دست داده، حیران از به کدام سو رفتن، بال می زند و پرواز می کند، و اما خودش هم نمی داند که با این رفتن، از او دور می شود و یا به او نزدیک ؟
گنجشگ تنها، برای رسیدن به مقصدی که نمی داند کجاست، فقط بی تابانه و با همه توان در آسمان پرواز می کند! پروازی برای یافتن و رسیدن...
با نفس عمیق و قدم زدن، این صبح سرشار از زیبایی را زیر نگاه گرم خورشید آغاز کنیم، و باور کنیم، زندگی، همین لحظه هایی هست که می گذرد...