شناسه : 19048577


ای پاره پاره، نوگل بستان کیستـــی؟/ ای پر شکسته، مرغ پریشان کیــــــــستــــــی ؟/ ای مهربان ستاره، تو را آسمان کجاســـــــــــــت ؟ ای ماهپاره، مهر درخشان کیســــــــــــــتی ؟/

وبلاگ درکوچه های آشتی کنان نوشت :

با ناز، ای غزالِ رها، می روی چه خــــــــــــــوش


ای صید، رسته ، خسته ی پیکان کیســــــــتی ؟


داغي نشسته بر جگرت، استخوان گـــــــــداز


می آیی از کجا؟ زشهیدان کیســـــــــــــــــــتی ؟


عاشقترین سوار! چرا خفته ای خمــــــــــوش ؟


از لشکر که ای و ز گـــــــردان کیســـــــــــــتی ؟

از هر غزل كه عشق سرايد غزل تري

اي شعر تر ترنم توفان كيستي؟


اسطوره ها به نـــام تو تعظیم می کننــــــــــــــد.


ای عشق، ای فســـانه، زدیوان کیســـــــــــــتی؟


آرامش کدام دل شرحه شــــــــــــــــــرحه ای ؟


روحِ که ای ؟ قرارِ که ای ؟ جان کیستـــــــــی ؟


دل می بـــرد زدست ،شمیم بهشــــــــتی ات


ای نور دیده ،نرگس خندان کیستــــــــــــــــی ؟


آشفته حـــال، آبله پا، می رسی غریـــــــــــــــب


مجنونِ داغـدار بیابان کیستــــــــــــــــــــــــــی؟


ما مانــده چون غبار و تو، ره برده تا حبیــــــــب


ای خوش رهیده، دست بدامان کیســــــتی ؟


ای شهره در جهان شرف، بی نشان خــــاک


شهرت کجاست ؟ اهل کجا ؟زان کــــیستی ؟

رقص حماسه از غزلت كرده گل "كوير"

پيداست مست باده ي پيمان كيستي