شناسه : 18919166


در سالهای 85 تا 95 شمار اعلانات ایدز در ازمایشگاهها و مراکز پزشکی تا 20 برابر افزایش رفته که عمدتا به روابط جنسی مخفی و نامشروع جوانان برمیگردد

وبلاگ روشنگری انتخابات ریاست جمهوری 11 ایران نوشت :

اکثر مبتلایان ایدز مخفی است و بسیاری هم از ابتلا خود به ایدز بی خبر هستند

در سالهای قبل ایران رتبه و عامل اصلی ایدز به مواد مخدر برمگیشت اما در سالها 85 تا 95 با گردش معناداری رتبه عامل اول به روابط جنسی مخفی بین پسران و دختران و مردان زنان مربوط شده

جامعه شناسان معتقدند بالارفتن سن ازدواج شرایط اقتصادی بد .و عدم رغبت جوانان به ازدواج اصلی ترین عامل گسترش روابط جنسی مخفیانه و نامشروع در ایران شده که عمدتا بدون کاندوم و رعیات تدابیر بهداشتی صورت میگیرد