شناسه : 15174832


شعری درمورد امامان به صورت ساده و روان که وقتی می خوانید بهتره موقع سلام دادن، دست روی سینه بگذارید و ادای احترام کنید: اول امام علی آمده بعد از نبی سلام امام علی، علی علی یا علی دوم امام حسن سرور هر مرد و زن سلام امام حسن، حسن حسن یا حسن سوم امام حسین فدای او هر دو عین سلام امام حسین حسین حسین یا حسین

وبلاگ زندگی به سبک اسلامی و ایرانی نوشت :

چهارم امام سجاد
سجده میکردند زیاد
سلام امام سجاد، سجاد سجاد یا سجاد
پنجم امام باقر
عالم بودند و طاهر
سلام امام باقر، باقر باقر یا باقر

ششم امام صادق
راستگو بودند و لایق
سلام امام صادق، صادق صادق یا صادق

هفتم امام کاظم
خوشرو بودند و عالم
سلام امام کاظم، کاظم کاظم یا کاظم

هشتم امام رضا
راضی به کار خدا
سلام امام رضا، رضا رضا یا رضا

نهم امام جواد
بخشنده و خوش نهاد
سلام امام جواد، جواد جواد یا جواد

دهم امام هادی
راهنمای آزادی
سلام امام هادی، هادی هادی یا هادی

یازدهم عسکری
از همه عیبی بری
سلام امام حسن، حسن حسن یا حسن

 

آخر امام زمان

بیش از پدر مهربان

سلام امام مهدی، مهدی مهدی یا مهدی