شناسه : 19331623


هزاران هزار ماهی سرخ کوچولو بدنیا می آیند، تا همراه با آمدن و دیدن بهار ، بر سر سفره های هفت سین ایرانیان جان ببازند و بسیاری از کودکان، اولین مرگی را که می بینند و لمس می کنند، مرگ ماهی سرخ سفره هفت سین هست

وبلاگ توفان یزد نوشت :

شهرداری چرا مانع از سد معبر و ماهی فروشی ماهی قرمز فروشان نمی شود!؟
هزاران هزار ماهی سرخ کوچولو بدنیا می آیند، تا همراه با آمدن و دیدن بهار ، بر سر سفره های هفت سین ایرانیان جان ببازند و بسیاری از کودکان، اولین مرگی را که می بینند و لمس می کنند، مرگ ماهی سرخ سفره هفت سین هست، و اما از کی و کجا و چگونه ماهی سرخ کوچولو وارد سفره هفت سین ایرانی شد و کنار شمع و آینه و سرکه و سماق و سنجد و سبزه و سمنو و سیر نشست و جا خوش کرد!؟
گوشه و کنار خیابان ها و پیاده روهای شهر با شروع ماه اسفند مملو از ظرف های بزرگ ماهی و ماهی فروشانی شده که ماهی های کوچک خود را برای کسب سود به نگاههای مشتاق و گاه پر از اشک کودکان می فروشند.
بارها و بارها شاهد پای بر زمین کوبیدن و گریه و اشک ریختن کودکانی که برای سفره هفت سین ماهی کوچک قرمز می خواستند بوده اید، ماهی های کوچک پرورشی که بدلیل تغییر فضا و هوا و محیط زندگی کمتر اژ چند روزی در تنگ های کوچک دوام نیآورده و بسیاری قبل از سال تحویل و دیدن بهار می میرند!
بخاطر انسانیت! بخاطر مهر و عشق و دوستی و زندگی! بخاطر بهار و احترام به اندیشه و زندگی، از خریدن ماهی های قرمز کوچک برای سفره هفت سین خودداری کنیم.
بهار را ، و نوروز را با ماهی اسیر تنگ کوچکی که در تنهایی و با درد می میرد آغاز نکنیم!
ماهی قرمز کوچولو، ردی از فرهنگ ایرانی بر خود ندارد!