شناسه : 16504122


عالیه مهرابی شاعر توانمند استان یزد به مناسبت فرا رسیدن روز 13 آبان روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی شعری را در اینباره سرود.

عالیه مهرابی شاعر توانمند استان یزد به مناسبت فرا رسیدن روز 13 آبان روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی شعری را در اینباره سرود که خواندن آن خالی از لطف نیست.


هرگز نترسیدیم از آتش
ققنوس ها در شعله می بالند
در زیر باران پر از ترکش
گل می کند هر شاخه با لبخند

ما را نترسانید از طوفان
ما گردباد آسمان گردیم
در برف ریز ظلمت و بیداد
زخم تبر خوردیم و گل کردیم

ما را مترسانید از پاییز
آواز گل تکثیر خواهد شد
حتی اگر پاییز اگر طوفان
اسلام عالمگیر خواهد شد

از بس که گل بر شانه آوردیم
گل کرده در تقویم ما آبان
با سیل اشک مادران داغ
شد لانه ی بیداد ها ویران

از پیله ی تحریم ها رستیم
در پیله ها پروانه تر گشتیم
ما در مصاف صخره های سخت
چون موج ها کوبنده برگشتیم

داغ شهیدان زمان هرگز
در سینه ها پرپر نمی ماند
از کاخ ظلمت خیز استکبار
جز مشت خاکستر نمی ماند