شناسه : 2457661


وبلاگ مجومرد وطنم نوشت : طرح و کاریکاتور    سرقت نان لواش ایران! ادامه سرقت میراث فرهنگی ایران، بعد از چوگان/ اینبار نان لواش!    
وبلاگ مجومرد وطنم نوشت :
طرح و کاریکاتور
 

 سرقت نان لواش ایران!

ادامه سرقت میراث فرهنگی ایران، بعد از چوگان/ اینبار نان لواش!