شناسه : 10533531


آقای سید کاظم مدرسی، مدینه العلم کاظمیه را بر پایه «شک» بنا نکنید «انگ» شهرداری را از پیشانی «کاظمیه» پاک کنید!

وبلاگ توفان یزد نوشت :

احداث مدینه العلم کاظمیه در بلوار مدرس و جوار دادگستری یزد، نیاز به میلیاردها تومان بودجه دارد، و حال قرار است، شن و ماسه ای که برای بتون ریزی پایه این ساختمان عظیم مورد نیاز است را شهرداری یزد تامین نماید.
بودجه و اموال شهرداری متعلق به همه مردم یزد است، مردمی با گرایشات مختلف سیاسی و مذهبی! و اخلاقی، بودجه شهر، حتی متعلق به اقلیت زرتشتیان و دیگر ادیان نیز می باشد، چرا که آنان نیز عوارض می دهند، و حال شورای شهری که بظاهر نماینده مردم شهر یزد است، با هفت رای از سیزده رای، موافقت خود را با تامین شن و ماسه کاظمیه اعلام کرده است، که اگر یک غضو دیگر رای مخالف می داد، قضیه به کل منتفی بود، و اما وقتی شش عضو شورای شهر رای نداده اند، یعنی شک! یعنی که درصدی از مردم و نمایندگان آنان در شورای شهر مخالف هستند، و حال چگونه می شود که بنای عظیم مدینه العلم کاظمیه را بر پایه های شک بنا نمود!؟
تا سالهای سال و با هر تغییر و باد سیاسی، مردم و دست اندرکاران شهرداری و شورا، و منتقدان و مخالفان، یادتان می آورند که در میان مخالفت عده ای، پایه های این بنا با مال شهرداری بنا گشته است! و عده ای شاید که خود را در قسمت قسمت آن سهیم هم بدانند، و اما چرا باید حوزه علمیه ای که قرار است برای تربیت روحانیت و ترویج شیعه ایجاد شود، اینگونه در مظان اتهام باشد و قرار گیرد!؟
آیا این چند صد میلیون تومان حق زن و کودک و پیر و جوان شهر یزد ارزش دارد، که در چنین جایی هزینه شود!؟ ممکن است عده ای با هزینه کرد شهرداری در پارک ها هم مخالف باشند، و اما آنجا پای دین  مردم در کار نیست!
آقای مدرسی! تا زود است راه خود و کاظمیه را از شهرداری ها و دولتی ها جدا کنید، و با طناب شهرداری و شورای شهر بداخل چاه دنیا نروید، و اگرنه ازین حوزه، آیت الله و مرجع تقلیدی بیرون نخواهد آمد!
تبصره اول: