شناسه : 11159073


حق الناس فرهنگ و مردم است، مواظب کتابهایی که می خرید باشید! بسیاری از کتابهای نشر یزد را کی می خرد و کی می خواند!!؟

وبلاگ توفان یزد نوشت :

چند سال پیش کارتن های  کتاب پر صفحه یک به اصطلاح نویسنده و پزوهشگر یزدی که تیراژ داشت و فروش و خواننده نداشت، مدتها در انبار نهاد کتابخانه ها بود، و دست آخر نیز نمی دانیم به کارخانه کارتن سازی برای خمیر کردن تحویل داده شد و یا اینکه همچنان در قفسه کتابخانه ها خاک می خورد!؟
بعضی که منافعشان به چاپ و نشر کتاب در یزد گره خورده، مدام تاکید دارند کتابهای نشر یزد را که بازارو خریدار و خواننده ندارد، ارشاد و  کتابخانه های عمومی بخرند، و اما چرا باید ارشاد و نهاد کتابخانه ها، کتابهای بی خواننده را بخرند و مهمترین اینکه چرا باید ناشر، کتابی را چاپ کند که خواننده و خریدار نداشته باشد!؟
با دستور و با چاپ و خرید کتابهای سفارشی و نویسنده هایی که هنرشان سرهم بندی نوشته های نویسندگان مشهور است، نمی توان کتابخوان «تولید» و «تربیت» کرد، بسیاری پس از گذشت دهها سال، هنوز هم در سالهای آغازین  فعالیت مرحوم آذر یزدی می باشند، و نمی دانند که سالهای سال است دوران «خلاء» کتاب های کودکان و نوجونان در بازار گذشته است!
در هر مناسبتی و به هر بهانه ای و در هر نشستی، بعضی از ناشران کتاب ساز یزد که سالهاست دکان دونبش پژوهش را باز نموده اند، و کتابهای قطور تولیدیشان در انبارها جا اشغال کرده است، مدام از ارشاد می خواهند کتاب های تولید شده آنان را خریداری کنند، و هیچکس نمی داند که فاصله مردم با کتاب زمانی شروع شد، که دولتی ها کتاب ناشران را خریدند و در کتابخانه ها انبار کردند.
کتاب مورد نیاز هر کتابخانه را کتابدار دلسوز و کاردان و متخصص آن کتابخانه باید بخرد، چرا که او می داند مراجعه کنندگان کتابخانه، به چه کتابهایی نیاز دارند. والسلام
تبصره اول: