شناسه : 19494789


سال نو رو به همه تبریک می گم و امیدوارم نوشدنی هم در کارها و دلهایمان ایجاد شود.

وبلاگ السابقون نوشت :

نو شدن و تحولی که در مسیر طاعت و بندگی خدا باشد و ما را از قید شیاطین برهاند. برای مردم شهرم نوشدنی را آرزو می کنم که آنها را از قید این تفکر جاهلی که آنها را اسیر و عبید یک طایفه کرده است برهاند. این روزها در شهر که گردش کنی می بینی یک عده ـ هرچند کم و انگشت شمار ـ روی شیشه مغازه یا اتومبیلشان عکس فردی را نصب کرده اند که از قضا پرونده سنگین سیاسی دارد و یک مجرم است و با حکم دادستانی کشور ممنوع التصویر است. هرچند متأسفانه همشهری ماست ولی خب مجرم است. ای کاش می شد مثل این فیلمها بریم از منظر انسانهایی که 50 سال دیگه می خوان راجع به امروز ما نظر بدهند به این قضیه نگاه کنیم. 50 سال دیگه بچه ها و نسل های بعد ما نمی گن این پدر و مادرای ما چجوری فکر می کردند که از یک آدم فتنه گر و هتاک که حرمت آبروی پدرش رو نگه نداشت ، حرمت لباسش رو حفظ نکرد. حرمت اسم و عنوان و مسئولیت قبلیش رو رعایت نکرد و رفت برای براندازی کشور خودش طرح کودتای مخملی ریخت و پولش هم رو رفت از پادشاه آدمکش بحرین گدایی کرد و اومد اینجا 8 ماه خون به دل نائب امام زمان کرد و هرچی هم دلسوزان نصیحتش کردند ، گوش نکرد و تا توهین به خیمه عزای امام حسین هم پیش رفت . از این حمایت کردند و عکسش رو همه جا می زدند و بهش افتخار هم می کردند.
توصیه ام به همشهریام اینه که اگه دین داریم ، به خاطر رعایت اصل تولا و تبری ، اگه وطن پرست هستیم به خاطر کشورمون و اگه هیچ کدومش نیستیم برای اینکه آینده ها نگن اینا دیوونه بودند و برای حفظ حرمت عقل دست از این تعصب جاهلی مون برداریم.