شناسه : 18702286


انسان وقتی که ازدواج میکند در واقع به صحنه موسیقی قدم گذاشته است ، یعنی اینکه افرادی دور او را خواهند گرفت که با او از لحاظ سن ، اخلاق ، جنسیت و غیره تفاوت دارند مثل انواع آلات موسیقی در نوازندگی گروهی .

وبلاگ جهان هستی نوشت :

اگر هر نوازنده ای روی صحنه هر طور دلش بخواهد بنوازد و تابع سرپرست گروه و یا تابع نت خاصی نباشند اصلا این نوازندگی گوش نواز نیست بلکه گوش خراشست و هیچ کس تحمل شنیدن این نوع نوازندگی را ندارد، حتی اگر این نوازندگان در نوع خود بی نظیر و حرفه ای باشند . در صحنه زندگی هم ، مثل صحنه موسیقی دارای انواعی از روحیات و سلیقه های متفاوت می باشد . زن ، مرد و فرزندان ، چه دختر و چه پسر ، هرکدام نوعی خلق و خو با انواعی از احساسات در کنار انسان ، زندگی می کنند . پس باید با این روحیات موسیقی زندگی را زیبا کرد و آهنگی دلنشین نواخت تا همه از این آهنگ زندگی احساس رضایت کنند .
بهترین نت موسیقی زندگی را ،  پیامبر گرامی اسلام برای ما به یادگار گذاشته است که عبارتست از قرآن و اهل بیت . آهنگ زندگی ما اگر بر طبق دستورات قرآن و اهل بیت نواخته شود مطمئن باشید دلنواز است و اگر بر خلاف این دستورات عمل کنید، خودتان هم از آهنگ زندگی خودتان متنفر و فراری هستید .

آری ، اگر رفتاری زیبا  و نگاهی درست به زندگی داشته باشیم ، زندگی هایمان چنان لذت بخش می شود که همه آرزوی آن را دارند .