شناسه : 10694098


اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در یزد به سه بیمار زندگی دوباره بخشید اعضای بدن یک مرد 36 ساله یزدی که براثر آتش سوزی دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند، زندگی دوباره بخشید.

وبلاگ توفان یزد نوشت :

هماهنگ کننده واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: متوفی سه روز در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده بود که پس از رایزنی با خانواده اش، موافقت آنان برای اهدای اعضای وی اعلام شد.
'محمد حسین قاسمی' افزود: کبد و یکی از کلیه های این بیمار به شیراز جهت اهدا به بیماران نیازمند منتقل شد و یکی از کلیه های وی نیز در بیمارستان شهید صدوقی یزد به بیماری نیازمند پیوند زده شد.
اهدا کننده عضو از جمله افرادی است که در حادثه آتش گرفتن پنجشنبه شب گذشته قهوه خانه ای در یزد دچار مرگ مغزی شده بود.
تبصره اول:
تبصره دوم:
تبصره سوم: