شناسه : 15669735


همه مشکل در قانون و اجرای قانون است اماکن نیروی انتظامی یزد، با موسیقی مشکل دارد و با قلیان ندارد!؟ ضرر و زیان موسیقی بیشتر از قلیان است!؟ دایره اماکن نیروی انتظامی، برای ایجاد رستوران در محله مسکونی و بین دوکوچه و دهها خانه «موافقت» خود را اعلام کرده و «اجازه» و «مجوز» داده است!

وبلاگ توفان یزد نوشت :

نقطه. سر خط!نگاهها و تفکراتی بر یزد حاکم است، که تبعات آن بسیار فاجعه آمیز خواهد بود، می گفت در مخالفت با موسیقی زنده پرسیده اند قلیان چقدر ضرر دارد!؟ و وقتی گفته ایم خیلی، گفته اند که از نظر آنان ضرر و زیان موسیقی بمراتب بیشتر از موسیقی است و با قلیان موافقت می کنند و با موسیقی هرگز!
چوانان عزیزقلیان بکشید و اما موسیقی گوش نکنید!
نقطه. سر خط!
جلسه ای با پیگیری و دعوت جناب آقای مهندس قمی و با حضور رئیس و نایب رئیس و دیگر اعضاء هئیت رئیسه و مدیران رستوران باغ «محله» در اتاق اصناف برگزار، و پس از دوساعت گفتن از موضوعات مختلف، در نهایت صورتجلسه و «تعهد» شد که رستوران محله، «قانون» و «ساعت قانونی کار» را رعایت کرده و ساعت یازده شب تعطیل و حداکثر تا ساعت دوازده شب چراغ ها خاموش و دیگر کسی در رستوران و پارکینگ محله و کوچه باقی نماند! که اگر این اصل در ابتدا رعایت شده بود، جنگ اعصابی پیش نیامده و بسیاری از مشکلات ایجاد شده، ایجاد نمی شد! و آنها تعهد دادند تا قانونی را که باید رعایت می کرده و نکرده اند رعایت کنند!
چند نفر بدون در نظر گرفتن بافت مسکونی و محله و کوچه و موقعیت محل و «آسایش» و «آرامش» مردم محل، برای کسب سود و منفعت در قلب بافت مسکونی و بر روی یک باغ اجاره ای چند صد میلیون تومان سرمایه گذاری کرده اند، و حال یا باید ما ترک خانه و زندگی می کردیم و می رفتیم گوشه ای از شهر چادر می زدیم و یا آنها محل را رها می کردند و می رفتند، و سرانجام راهکار در اجرای قانون پیدا شد، و حال همه چیز بستگی به مدیریت رستوران محله و بازرسی و نظارت سازمان های ذیربط دارد که آیا قانون و حق و حقوق ساکنین کوچه رعایت خواهد شد، یا اینکه باز روند گذشته ادامه پیدا کرده و پس از گرفتن مجوز و گذشت مدتی دوباره همان آش و کاسه خواهد شد!
رستوران باغ، زخمی عمیق بر روح و پیکر محله است، زخمی که بمروز زمان چرکین و تبدیل به غده و معضلی بزرگ خواهد شد، و اما اگر  حرف و آهنگ و قهقهه و بوق و سر و صدایی ساعت یازده شب به بعد نباشد، درد این زخم ریشه دار تا حدی قابل تحمل خواهد بود!
نقطه. سرخط!اینک برنامه دولت برای اشتغال جوانان، به ایجاد رستوران ها و قلیان خانه ها ختم شده است، چرا که تعدادی از جوانان در رستوران ها و قلیان خانه ها سرکار می روند و مشغول کار می شوند، و عده ی هم با نشستن در آن رستوران ها و قلیان خانه ها و حرف زدن و قلیان کشیدن، بنوعی سرکار می روند و سرکار هستند!
متاسفانه، نتیجه انتخابات امسال در قلیان خانه ها رقم می خورد، و بزودی شاهد قلیان کشیدن کاندیداها در قلیان خانه ها برای کسب رای  هم خواهیم بود، در این رابطه مقاله ای تحت عنوان «تدبیر و قلیان و رای و سیاست» را در حال نگارش هستیم!
نقطه. سرخط!صدای آهنگینی در گوشم می پیچد!
از دست عزیزان گله ای نیست
گر هم گله ای هست دگر مشغله ای نیست
نقطه. سر خط! همان ته خط است!