شناسه : 18892645


اگر به ما رای بدید فساد اقتصادی را ریشه کن می کنیم...

وبلاگ یزدامروز نوشت :

اگر به ما رای بدید فساد اقتصادی را ریشه کن می کنیم...
مطبوعات :بعضی کاندیداهای اصلاح طلب بارها از مفسدین شناخته شده اقتصادی پول گرفته اند.