شناسه : 16730528


پسران اردکانی در مسابقات اسکیت سرعت استان که در اردکان برگزار شد خوش درخشیدند.

وبلاگ تازه های تربيت بدني شهرستان اردكان نوشت :

در ماده 1000 متر رده سنی 76-75 آقای محمد محمودی مقام سوم

ماده 300 متر رده سنی 80-79 محمدرضا شاکر اردکانی مقام سوم

ماده 100 متر رده سنی 80-79 محمدرضا شاکر اردکانی مقام سوم

ماده 200 متر رده سنی 82-81 رضا کریمی زاده مقام سوم

ماده 500 متر رده سنی 82-81رضا کریمی زاده مقام سوم

ماده 200 متر رده سنی 84-83 علیرضا یوسفی مقام اول و طاها عموئی مقام سوم

ماده 500 متر رده سنی 84-83 علیرضا یوسفی مقام اول و طاها عموئی مقام سوم