شناسه : 2117409


دومین جشنواره مطبوعات استان یزد در حالی به کار خود پایان داد که بانوان خبرنگار راه یافته به بخش داوری توانستند در از مجموع 13 بخش جشنواره در 9 بخش شامل سرمقاله، طراحی، مصاحبه، خبر، تیتر، طنز، حماسه سیاسی و اقتصادی، سلامت و نشاط اجتماعی و نماز و نیایش حایز رتبه های اول تا وسوم شوند.

وبلاگ انعكاس اخبار منتشر شده یک خبرنگار یزدی نوشت :

دومین جشنواره استانی و اولین جشنواره منطقه ای مطبوعات و خبرگزاری های  استان یزد طی مراسمی با حضور استاندار و جمعی از مسؤولان با تجلیل از برترین ها در تالار فرهنگ یزدشب گذشته  به کار خودپایان داد.

این جشنواره در ۱۳ بخش:سرمقاله و یاداشت، مقاله، عکس،طراحی و گرافیک و طراحی روزنامه ای،گزارش، مصاحبه، خبر، تیتر، طنز، بخش ویژه شعار سال، سلامت و نشاط اجتماعی، نماز و نیایش و نقش رسانه های دیجیتال برگزار شد و بانوان توانستند در ۹ بخش آن حایز رتبه های اول تا سوم شوند.

در ابن جسنواره که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد طراحی و اجرا شده بود استانهای هرمزگان و کرمان نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش،بخش هایی که بانوان توانستند صاحب رتبه شوند شامل سرمقاله، طراحی، مصاحبه، خبر، تیتر، طنز، حماسه سیاسی و اقتصادی، سلامت و نشاط اجتماعی و نماز و نیایش است.

تصریح می شود: بانوان یزدی توانستند در بین بانوان برگزیده استان هرمزگان و یزد سهم بالایی را به خود اختصاص دهند.

لازم به ذکر است: استان کرمان نتوانست در این جشنواره رتبه یی را به دست اورد.

سرمقاله و یاداشت:

هیأت داوران اثری را شایسته مقام اول ندانست و  عنوان دومی مشترک این بخش را به زهرا شاه شوازی و احمد طالبی هر دو از هفته نامه پرگار داد.

سومی مشترک در این بخش نیز به داوود پاک طینت از هفته نامه پرگار و محمد فاضلی شورکی از هفته نامه یزد امروز رسید.

مقاله:

هیأت داوران همچنین کسی را شایسته رتبه اول در بخش مقاله نخواند و مجید جوادیان از هفته نامه پرگار و مهدی صادق احمدی از ماهنامه تدبیر آیینه را به عنوان نفرات دوم و سوم این بخش معرفی کرد.

عکس:

عنوان اول تا سوم بخش عکس جشنواره را علیرضا نقلی از فصل نامه چیدمان، مسعود میرجلیلی از خبرگزاری ایرنا و محمدرضا گلیمی از روزنامه پیمان یزد به دست آوردند.

طراحی و گرافیک و طراحی روزنامه ای:

فرزاد فیضی از هفته نامه پرگار، مسعود نوریان از دو هفته نامه ورزش یزد و نوید جعفری از دو هفته نامه برف و در قسمت طراحی مجله ای نیز به ترتیب نجمه فتوحی فیروزآبادی از فصل نامه چیدمان، مسعود نوریان از ماهنامه نفس تازه و اقبال اولیاء از ماهنامه تدبیر آینده، به عنوان نفرات اول تا سوم برگزیده شدند.

گزارش

مهدی ده دار از دو روزنامه ندای هرمزگان حائز رتبه نخست شد، اعظم رام از روزنامه صبح ساحل(هرمزگان) و امیر ترقی نژاد از هفته نامه پرگار مشترکاً به عنوان نفرات دوم معرفی شدند.

فاطمه رکن الدینی از روزنامه صبح ساحل(هرمزگان) و مریم بهرامی از روزنامه همشهری به طور مشترک عنوان سومی را از آن خود کردند.

مصاحبه

نفرات اول بخش مصاحبه نیز مهدی ده دار از دو روزنامه ندای هرمزگان شد، احمد طالبی از هفته نامه پرگار به عنوان نفر دوم معرفی شد و عاطفه ابراهیمی از ماهنامه آوای رسا و اکرم عبداللهی از ماهنامه تدبیر آینده هم به عنوان نفر سوم به طور مشترک معرفی شدند.

خبر

کاظم صادق پور از روزنامه قدس و خلیل درخورد از دو روزنامه ندای هرمزگان به ترتیب به عنوان نفرات اول و دوم شناخته شدند.

عنوان سومی مشترک این بخش نیز به ساحل عطایی دریایی از دو روزنامه ندای هرمزگان و زهرا افضلیان از روزنامه قدس رسید.

تیتر

برگزیده بخش تیتر، عباس رفیعی از دو روزنامه ندای هرمزگان شد، نفر دوم به طور مشترک به محمدرضا حایری زاده از دو هفته نامه ندای عاشورا و اعظم راد از روزنامه صبح ساحل(هرمزگان) رسید و خاتون رییسی مینابی از دو روزنامه ندای هرمزگان و زهرا افضلیان و سمیه شرف دینی از روزنامه قدس حائز رتبه سوم مشترک در این بخش شدند.

طنز

در طنز تصویری/کاریکاتور تنها دو برگزیده داشت، هیات داوران نگین نقیه و سمانه نیستانی هر دو از دو هفته نامه برف به عنوان نفرات اول و سوم معرفی شدند و در طنز مکتوب، راشد انصاری از دو روزنامه ندای هرمزگان اول شد، احمدرضا قدیریان از دو هفته نامه برف و حدیث رحیمی از دو روزنامه ندای هرمزگان عنوان دومی مشترک و مقام سومی به صدیقه فلاح زاده از ماهنامه سلام ابرکوه رسید.

بخش ویژه

این بخش شامل چهار بخش حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، سلامت و نشاط اجتماعی، نماز و نیایش و نقش رسانه های دیجیتال در توسعه مطبوعات بود که در بخش حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، ملیحه کافی کنگ از هفته نامه پرگار و نیره شفیعی پور از خبرگزاری مهر به عناوین اول و دوم دست یافتند و هیات داوران نفر سومی را در این بخش معرفی نکرد.

سلامت و نشاط اجتماعی

در بخش سلامت و نشاط اجتماعی، مریم بهرامی از هفته نامه پرگار نفر اول شد، محمدیاسین دهقان از روزنامه همشهری دوم و رحیم میرعظیم از خبرگزاری مهر سوم شد.

نماز و نیایش

در بخش نماز و نیایش، تنها دو نفر برگزیده به عنوان نفرات اول و دوم داشت که کوثر لک از ماهنامه قبیله هابیل و اکرم طاهری از دو هفته نامه امید و آگاهی به این دو مقام دست یافتند.

رسانه های دیجیتال

در بخش نقش رسانه های دیجیتال در توسعه مطبوعات هم هیچ یک از مطالب حائز رتبه نشد.

گفتنی است علاوه بر نفرات برگزیده، ۲۲ نفر به عنوان نفرات شایسته تقدیر معرفی و لوح تقدیر گرفتند و در این مراسم از بهرام عبدالحسینی مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز تجلیل شد.