شناسه : 16505135


حماسه بزرگ راهپیمایی و تجمع بزرگ 13 ابان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهر یزد با حضور جمع هزاران نفر از مردم ولایتی یزد پر شور تر از سال های گذشته تکرار شد.

حماسه بزرگ راهپیمایی و تجمع بزرگ 13 ابان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهر یزد با حضور جمع هزاران نفر از مردم ولایتی یزد پر شور تر از سال های گذشته تکرار شد.
در این مراسم جمعی کثیری از دانش اموزان و مردم یزد با در دست داشتن شعارنوشته ها و پلاکاردهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود، مرگ بر استکبار جهانی و با مشت های گره کرده و فریاد کوبنده علیه نظام استکباری دنیا شعار سر دادند.
هم اکنون مراسم با تجمع در میعادگاه همیشگی یزدی ها در معراج الشهدای امیر چخماق یزد با قرائت قطعنامه و برنامه های جانبی دیگربه پایان رسید.