شناسه : 19027236


از موارد مؤکد در احادیث و روایات این است که خانم باردار از انواع میوه ها و سبزیجات استفاده کند تا شادابی و نشاط روحی اش را حفظ کند.

وبلاگ یزدما نوشت :

تربيت نه از 7 سالگي شروع مي شود، نه 3 سالگي ونه چند ماهگي بلکه از دوران جنيني است که همه چيز شکل مي گيرد. البته روايت هاي بسياري وجود دارد که در آن بر اهميت دوران بارداري و سلامت روحي و رواني مادر باردار تأکيد شده؛بنابراين، اين دوران نه تنها براي جنين بلکه براي مادر هم بسيار مهم و تأثير گذار است.
درواقع اضطراب يا آرامش رواني مادر در دوران بارداري به جنين منتقل شده و هر دو را تحت تأثير قرار مي دهد. پس براي اينکه مادر و جنين هر دو در آرامش و سلامت روحي و جسمي باشند، بايد هم مادر و هم اطرافيان او به ويژه پدر مواردي را در نظر داشته و رعايت کنند.این مقاله طی شش قسمت و در قسمت پنجم  با موضوع « ميوه «به» از قلم نيفتد!» به نظر مخاطبان عزیز خواهد رسید.
يکي ديگر از موارد مؤکد در احاديث و روايات اين است که خانم باردار از انواع ميوه ها و سبزيجات استفاده کند تا شادابي و نشاط روحي اش را حفظ کند.
درعين حال اين کار اثر مستقيمي بر فرزند او خواهد داشت. در ميان تمامي روايات، به ميوه «به» توجه بسياري شده. به عنوان مثال در حديثي در کتاب «وسائل الشيعه» به نقل از رسول خدا(ص) آمده: « به زنان باردارتان «به» بدهيد».
همچنين در حديث ديگري به نقل از آن حضرت آمده: « بوي پيامبران بوي «به» و بوي حورالعين بوي گياه خوشبوي آس( مورد) و بوي فرشتگان بوي گل است و بوي دخترم فاطمه بوي «به»، آس و گل است.
خداوند هيچ پيامبر و هيچ وصي اي را بر نينگيخت، مگر آنکه او بوي «به» مي داد. پس آن را بخوريد و به زنان باردارتان بدهيد که فرزندانتان زيبا مي شوند. »
همچنين امام صادق (ع) درباره خاصيت ميوه «به» مي فرمايند: « هر کس يک «به» را ناشتا بخورد، نطفه اش سالم و فرزندش زيبا مي شود.»
جالب اين است که تحقيقات علمي ثابت کرده ميوه «به» براي سلامت و آرامش خاطر انسان و همچنين نشاط آوري مؤثر است و به همين دليل به خانم هاي باردار توصيه مي شود در رژيم غذايي خود اين ميوه مفيد را فراموش نکنند.
از اميرالمؤمنين علي(ع) هم نقل است که فرموده اند: « خوردن «به» قلب ضعيف را قوي معده را پاک، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مي کند.»
نویسنده: زینب بیکی