شناسه : 17432468


داشتم به اون تبلیغه فکر می کردم که باباهه نوزادش بغل کرده بود و داشت براش از آینده حرف می زد راستش از همه چیز گفت ولی انگار در ا ین آینده مهمترین جریان هستی جایی نداشت آخه وقتی قراره کرم نرم کننده مراقب ما باشه دیگه برای آینده هم جز درس خوندن و دانشگاه رفتن و ازدواج و باز کردن یه حساب که بچه مون رو توی این هدف ها تآمین کنه هدفی تعریف نشده است که بتواند همه اینها را درخود جمع کند و عنوان اصلی هدف خلقت و تلاش انسان قرار گیرد آخه با عرض شرمندگی عصاره حیات هم یک روغن معرفی می شه ! اونوقت دیگه عصاره آفرینش جایش کجاست که بخواهیم هدف اصلی خلقت را در آن معنا کنیم تازه جایگاه اشرف مخلوقات را پیدا کنیم و جای پنج نور مقدس را و آخرین فرزند آن سلاله پاک را !!!

وبلاگ مدادتراش نوشت :

ببخشیدنمی خواستم کسی را متهم کنم ولی خواستم از غفلتهامون گله کنم از بی معرفتی هامون از یکی از مهمترین دلایل اصلی جدا شدن دین از متن زندگی خودمون و بچه هامون از اینکه حداقل اونهایی که کارشون تبلیغ میدونن برای نهادینه کردن یه فرهنگ چه جوری با تکرار و بصورت ناخودآگاه چیزی رو در طول زمان  به مخاطب القاء کنند و چقدر این شیوه  اثرگذار  و ماندگار است .

اما فرض براین است که هیچ کس هدفش القای فرهنگ غلط نیست  و دچار غفلت و افتادن درمافیای تبلیغ شده ایم گاهی هدفمان خوب است اینکه یه چیز خوب و مفید را تبلیغ کنیم اینکه بهترین شیوه برای تبلیغ رو داشته باشیم که بهترین وطولانی ترین اثر گذاری رو داشته باشه اما حالا اگه درهمین تبلیغها ضد تبلیغی باشه چی؟ اگه حواسمون به خراب شدن برخی مفاهیم نباشه چی؟ اگه به مهمترین جریانات اعتقادیمون بی توجهی و جفا بشه چی ؟

آره شده وقتی جرآت نمی کنیم توی یه تبلیغ معمولی نه یه تبلیغ خاص که موضوعش همون چیزی که مربوطه ؛ برای بچه مون از آینده روشن ظهور آخرین ذخیره خدا حرف بزنیم  و برایش از سرباز مولا شدن دم بزنیم دیگه این بزرگ شدن به چه درد می خوره وقتی هدف بالایی چون یاری امام زمان و تلاش برای بهترین بودن درحکومتش با این درس خواندن و دانشگاه رفتن  رو برای جگرگوشه مان ترسیم نکنیم ؟!!!.