شناسه : 20030515


بعد از دو سال تلاش بی وقفه مسئولین برای چانه زنی با کفار و عقب نشینی های تحقیر کننده که مورد رضایت مقام معظم رهبری هم نبوده است و همچنین تبلیغات گسترده و نشان دادن آن به عنوان یک موفقیت بزرگ. امروز رئیس بانک مرکزی در سخنانی صریح و آشکار می گوید تقریبا هیچ چیز عاید ایران نشده است. هیچ چیز!

وبلاگ خورشید عالم تاب نوشت :

این سخن رئیس بانک مرکزی ایران است: تقریبا هیچ چیز از برحام عاید ایران نشده است. [لینک]

پس رئیس جمهور محترم تا کنون از روی کدام استناد حرف از برد برد می زد؟؟؟ از روی کدام استناد جناب آقای روحانی عزیز برجام را یک پیروزی بزرگ می نامید؟ چگونه و چرا و بر اساس کدام استناد برجام را آفتاب تابان معرفی کردند؟

چه کسی راست می گوید؟ رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی یا رئیس بانک مرکزی؟ حالا در مقابل مقام معظم رهبری چه چیزی برای گفتن دارید؟ به مردم ایران و به حضرت صاحب الزمان و به مادران شهدا و کسانی که در راه عزت ایران عزیز جان های خودشان را فدا کردند چه حرفی دارید بگویید؟

خسارت محض

عجیب است از آقایان که مدام اصرار دارند مذاکرات هسته ای را یک موفقیت بدانند در حالی که خطوط قرمز نظام را زیر پا گذاشته اند.

مگر ما برای تصور یک هدف چقدر باید هزینه پرداخت بکنیم؟ متوقف کردن چرخه غنی سازی! تخریب این چرخه و بتون ریزی در قلب راکتور آب سنگین، تعطیلی کارخانه جات فرآوری هسته و بیکاری و معطل شدن بسیاری از دانشمندان هسته ای ما به خاطر رسیدن به کدام هدف بود؟

آیا سرانجام این برجام باید این باشد که رئیس بانک مرکزی گفت: تقریبا هیچ چیز عاید ایران نشده است؟

در پایان امیدوار هستیم که رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی نسبت به مذاکرات و ادامه روند تحقیر آمیز و زورگویی دشمنان در خصوص بازرسی از تجهیزان فن آوری هسته ای تجدید نظر کنند و دست اجانب را از سر مردم ایران کوتاه کنند.