شناسه : 11158084


دکتر «غلامرضا شعبانی بهار» معاون همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: این موضوع از مدت ها پیش در کمیته های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این تصمیم با نظر دکتر «محمود گودرزی» وزیر ورزش و جوانان امروز (یکشنبه ) نهایی شد.

وبلاگ گشت سنگ نوشت :

وی در مورد سپرده شدن مسئولیت 11 فدراسیون به این معاونت گفت : بررسی های کارشناسانه در دو معاونت قهرمانی و همگانی و همچنین شورای عالی راهبردی در این زمینه انجام شد و پس از این بررسی ها مقرر شد که 11 فدراسیون جزو معاونت همگانی شوند .

«شعبانی بهار» یادآور شد : فدراسیون‌های کوه‌نوردی، همگانی، روستایی، باستانی، کونگ فو(ورزش های رزمی )، رزمی، نجات غریق، بدنسازی، ورزشهای کارگری، دانشگاهی و دانش آموزی از سال آینده زیر مجموعه معاونت همگانی خواهند بود وبرنامه ریزی ، بودجه و تصمیمات کلان این فدراسیون ها به این معاونت سپرده می شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت : معاونت همگانی حافظ منافع این 11 فدراسیون خواهد بود و هدف نهایی این تصمیم راهبردی ، توسعه ورزش همگانی است که در نهایت منجر به تقویت حوزه قهرمانی نیز خواهد شد.