شناسه : 13792296


یکی از علمای مصر حفظ حجاب را ضروری خواند و خواستار تصویب قوانینی در راستای احترام به حجاب اسلامی شد.

وبلاگ ستادمردمی عفاف وحجاب نوشت :

شیخ علی جمعه از علمای الازهر مصر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی سی بر ضرورت اهتمام بر حفظ حجاب در جامعه اسلامی تاکید کرد و گفت: حفظ حجاب از واجبات دین است و اگر مسلمانان به آن متلزم نباشند، مجازات خواهند شد.

وی حجاب را یک مسأله جهانی خواند و تصریح کرد: مجامع جهانی و بین المللی باید قوانینی را تصویب کنند که زنان مسلمانان بتوانند در همه جهان از حجاب استفاده کنند.

این عالم اهل سنت در بخش دیگر سخنان خود گفت: حفظ حجاب از واجباتی است که همه باید به آن ملتزم باشند.

گفتنی است ایناس الدغیدی، از کارگردانان مشهور مصری چند روز گذشته، روابط قبل از ازدواج را حلال اعلام کرده بود. این سخن الدغیدی با واکنش تند علمای الازهر مصر مواجه شد.