شناسه : 15229823


مراسم تجلیل مجید درخشانی یکی از نویسنده های برترادبیات کودک و نوجوان . او از شاگردان آقا محمد رضا سرشارداستان نویس نام آشنا کشوراست که از سال 1361 کار داستان نویسی را آغازکرد و تاکنون 26 عنوان درحوزه ادبیات کودک ونوجوان چاپ ومنتشرکرده است

وبلاگ شوده علیا نوشت :

درخشانی : نویسنده کتابهای کودک ونوجوان در رابطه با نویسندگی درمصاحبه با خبرنگارافزود : ....
 
          

2 جلد از کتاب آقای درخشانی . گلاب خانم و مثل مادربزرگ مثل شب و اسب سفید پدرم داستان قصه ظهرجمعه بسیارمعروف است

       


درخشانی : نویسنده کتابهای کودک ونوجوان معلم است وسال 1361 نویسندگی را شروع نموده و اولین قصه درکتاب سوره بچه های مسجد شماره 11 منتشرشد . آثار ارزشمندی که نویسنده معتقد است خوب و از سایرآثاربرتربوده کتاب اخلالگرها بوده که درزمینه انقلاب اسلامی منتشرشده و سال 81 بعنوان کتاب برترجشنواره کتاب معلم انتخاب شد بخشی ازداستانهای این نویسنده تفتی دربرنامه پرمخاطب ظهرجمعه پخش شده است