شناسه : 15991044


باعث تعجب همگان شده بود فواره هایی فعال در میدان، گل و بوته هایی که سر و وضع بهتری داشتند، رنگ و روغنی که به نماد میدان زده شده بود و کلا" میدانی که در این شبها در وسط رضوانشهر خودنمایی میکند....

وبلاگ رضوانشهرصدوق نوشت :

در ذهن همه رضوانشهری ها این بود که آیا چه شده؟ آیا مسئولین شهرداری خوابی دیده اند که به فکر این میدان افتاده اند؟ آیا شهرداری به رضوانشهر رسیده و شهرداری رضوانشهر این تغییرات را داده؟؟؟ ولی حرف اکثریت این بود که حتما" بودجه ایی برای زیباسازی میدان ها آمده و شهرداری خواسته با هزینه کرد مبلغی جزئی از آن در این میدان دهان مردم را ببندد ، اما حقیقت این است که فعالیت جوانان رضوانشهری باعث به چشم آمدن این میدان شده است....

 

میدان امام علی (ع) رضوانشهر

 

تقریبا" یازده سال گذشت، از ساخت میدانی کوچک در وسط رضوانشهر، میدانی غریب از نظر شهردارهای مختلف در طول این سالها، بله میدانی که به نام امام علی (ع) زینت یافت و با نمادی قابل تامل در وسط آن خودنمایی میکرد، ولی توسط شهرداری هیچگاه دیده نشد و به آن هیچ بهایی داده نشد تا آخر جوانان رضوانشهری دلشان به حال این میدان سوخت، میدانی که حرمت نامش هم از طرف شهرداری نگه داشته نشد بعد از گذشت این همه سال این جوانان رضوانشهری بودند که همراه با استقبال از محرم به زیباسازی این میدان پرداختند، این نمونه کوچکی از توجه بی حد و اندازه شهرداری نسبت به رضوانشهر است!!!! شهرداری که فقط ادعاهایش برای ماست و به نام رضوانشهر بودجه ها ی رضوانشهر را می بلعد، آیا هزینه زیباسازی این میدان کوچک چقدر بود آقای شهردار؟ اصلا" رضوانشهر در هزینه کردهای شهرداری جایی دارد؟ اصلا" جایی به نام رضوانشهر در نقشه های عمرانی شهرداری هست؟ کی باید به این بی عدالتی ها پایان داد؟ آیا درخواست جدایی رضوانشهر از اشکذر و خواستن شهرداری مستقل درخواست بیجایی است؟