شناسه : 14880482


وقتی صدای گوشخراش تراکتور شرکت گاز که به دمش اره ای بسته بودند تا با سماجت آسفالت های کوچه های تنگ محله چارپرگار را برای جاسازی لوله های گاز شهری ببرد، با خود گفتم آیا لحظه ی بهبودی بافق، فرا رسیده است؟

وبلاگ سخن تازه نوشت :

وقتی همسایه ها به کارگران بیل بدست، میوه و چای و شربت تعارف می کردند تا سریعتر چاله ای بکنند یا لوله ی آب ترک خورده ای را تعمیر کنند وجلو هرز رفتن آبی را بگیرند، در نگاه و گفتار آنها امید و دلگرمی موج می زند. همسایه ها همه می دانستند که پس از این رنج و زحمت، آسایش بهره مندی از شعله های آبی گاز شهری یاد این سختی ها را از ذهن آنان خواهد برد.

حالا یکی از آرزوهای دیرین بافق دارد جامه عمل به خود می پوشد. البته پانزده سالی دیر آمده، این نگار گریزپای ما.
و همین تعللش در نزول اجلال، صدها ضربه به اقتصاد این شهر زده و در حالیکه می توانسته موتور حرکت بافق باشد روزی به ما می رسد که دست کم دو صنعت کاشی و فولاد بافق از نبود آن در سالهای گذشته، خسارتهای زیادی به خود دیده اند. و مسئولان کشور باید بابت این تاخیر و ستمی که به بافق رفت، سربه زیر باشند.

در نوشته ای (نشر داده شده در سایت بافق فردا به تاریخ: ۲۸ اسفند 1393 با کد خبر: 56188) سال 93 را برای بافق سال بیم و امید، دانسته بودم. اکنون نشانه های امید و بهبود بافق  بیشتر شده است.

خبرهای منتشره گواهی می دهند که طی توافقی منصفانه، عواید معدن مورد مناقشه بافق و اردکان، به تساوی میان دو شهر تقسیم شده است. اگر چه هنوز اصل جدایی این معدن از شهرستان بافق و چگونگی پیوستش به شهر همسایه از پرسش های پاسخ داده نشده ی وزارت کشور در دوره وزرات علیمحمد بشارتی و صدرات آقای هاشمی رفسنجانی است. اما رسیدن به این توافق می تواند از التهاب روانی جامعه بکاهد تا در فضایی دوستانه تر، به حل این مشکل نیز پرداخته شود.

به استناد اخبار چند روز گذشته، اسناد مناقصه فولادی دیگر نیز برای بافق بازگشایی شده است که می تواند برای التیام درد کهنه این شهر درخصوص درخواست صنایع جوار معدنی، مرهمی باشد. ناگفته نگذارم که هنوز اعتقاد دارم در انتخاب صنعت آلاینده فولاد و استقرارش در بافق باید حواس همه ی مسئولان جمع باشد که معضلی که امروز دو شهراردکان و میبد در حوزه زیست محیطی و اجتماعی و تا حدودی شهر یزد گرفتار آن شده اند برای بار دیگر، در شهر بافق تکرار نشود.  

مسافت باقی مانده از راه ضروری  بافق _ یزد دارد جلو می رود اما کند و آهسته و گاهی نگران کننده .اینهم نشانه ای از بهبود است.

اما بهترین امیدواری و برترین نشان از خوب شدن حال بافق، وقتی رخ می نماید که می ببینیم مردم پیگیرند. وقتی آنها هستند و با انگیزه در امور شهرشان دخالت می کنند، معنی آن این است که حتماً وضعمان بهبود خواهد یابد.