شناسه : 2460451


" عبادی الصالحون" برخی از دوستان قدیمیِ ما که بشود هوگو چاوز، باید سر به بیابان گذاشت!

وبلاگ پابرهنگان نوشت :

 

چاوز یک انقلابی استکبار ستیز بود. همین! نه "عابد صالح" !

{عکس: هیات منتظران بهار-تهران}