شناسه : 10260003


و باز مشاهده می شود افرادی که خود را به گفتمان اصول گرایی نسبت می دهند از هر جمع و مکانی برای تخریب و ضربه زدن به اصلاح طلبان استفاده می کنند تا شاید بتوانند سال آینده ورق انتخابات مجلس را بچرخونند.

وبلاگ اردکان سرای من نوشت :

اما من یک سوال از این عزیزان دارم قبل از اینکه آقای تابش نماینده بشود نمایندگی مجلس در اختیار افراد منصب به اصول گرایی بود چه کار عظیم عمرانی و اشتغال زا در اردکان به سرانجام رسید کدام سرمایه گذار داخلی و خارجی را وارد اردکان کردید چقدر به روستاها و بخش های اردکان رسیدید چه قدر برای اردکان شدن، اردکان تلاش کردید؟

سوالات ما برای این دوستان طوماری بس بزرگ است اینها که امروز اینگونه بی محابا حمله می کنند وقتی خودشان در شورای شهر بودند چه کار کردند اگر به یک زیر گذر اردکان نگاه کنید مشاهده می کنید چقدر بار ترافیکی کم شده چقدر مرگ افراد  دراین مکان به صفر رسیده است به کمربندی اطراف اردکان نگاه کنید به این همه کارخانجات نگاه کنید...

هر چه قدر سرمایه وارد اردکان شود امکانات بیشتری وارد اردکان می شود ورود جمعیت به اردکان یعنی رونق اقتصادی یعنی رونق تولید.

ما قبول داریم که شاید هزینه هایی هم این توسعه برای اردکان داشته اما شما فواید این توسعه را نگاه کنید بسیاری از مهاجرین هم وطن خود را اردکانی می دانند فرزندانشان در اردکان متولد می شوند و این برای اردکان افتخار است که می تواند برای هم وطنانمان اشتغال ایجاد کند.

شما به رشد شهری اردکان به خیابانها به طرحهای عمرانی اردکان نگاه کنید اگر آقای تابش نبود چه کسی می توانست دهها هزار میلیارد وارد اردکان کند.

انصاف داشته باشید انتقاد کنید تخریب نکنید که اگر به تخریب کردن باشد هم زبان ما درازتر است و هم مشتمان محکم تر.