شناسه : 2110942


سرانجام بهرام عبدالحسینی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفت

وبلاگ گمبه نوشت :

دهبیدی پور به طور خیلی خیلی موقت به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب شد

گاو مش حسن: ای بابا....حالا بودی بهرام جون!! چه اومدنی؟چه رفتنی؟ ما میخواستیم خودتو ببینیم...شماهم که همش تو آشپزخونه بودی.....